V Kalnej rastú nové zdravotníčky

20170615_095048Život iných ľudí im nie je ľahostajný, vedieť poskytnúť prvú pomoc je pre ne dôležité. Presvedčili nás o tom šiestačky našej základnej školy Stela Holečková, Megan Lipovská, Alexandra Mihálková, Ema Pavlisová a Dominika Ujhelyiová, ktoré sa 15. 6. 2017 zúčastnili okresnej súťaže mladých zdravotníkov v Leviciach. Súťaž pravidelne organizuje Slovenský červený kríž, ktorý touto formou rozširuje počet žiakov, ktorí ovládanie základov prvej pomoci považujú za samozrejmosť. Na nádvorí Levického hradu na žiačky čakalo 9 stanovíšť, na ktorých museli zhodnotiť situácie, ktoré predchádzali úrazom, vedieť ošetriť popáleniny, pomôcť v bezvedomí, šoku, pri páde zo stromu. Dievčatá ošetrovali zranených po dopravnej nehode, napĺňali potrebnými pomôckami autolekárničku, vyskúšali si defibrilátor. Overili si svoje teoretické vedomosti, získali aj nové skúsenosti a posilnili si svoje odhodlanie byť dobrými záchranárkami. Ďakujeme im za reprezentáciu našej školy.

Výlet do Bratislavy

DSC05921Dňa 9. júna 2017 sa žiaci 3.-4. ročníkov zúčastnili exkurzie v našom hlavnom meste. Prvým bodom výletu bola návšteva Hradu  Devín. Z neho sa nám naskytol nádherný pohľad na okolitú krajinu. Z hradu smerovali naše kroky do prístavu, kde kotvila naša výletná loď, ktorou sme sa doplavili až do samotného centra mesta. Žiaci si plavbu loďou neskutočne užívali. Ďalšou zastávkou bola návšteva Bratislavského hradu – dominanty nášho hlavného mesta, pod „ tromi lipami“  na hradnom nádvorí sme si oddýchli, načerpali nové sily, spravili pár fotografii pred sochou Svätopluka a pobrali sme sa na Hlavné námestie. Tam nás už čakal „ vláčik Prešporáčik“ , do ktorého sme si nasadali  a nechávali sme sa unášať výkladom o histórii tohto mesta. Prešli sme na ňom pred Michalskou bránou, Rolandovou fontánou,…a pristavili sme sa aj pri Dóme sv. Martina….Unavení, ale plní krásnych zážitkov sme nasadali do autobusu a odchádzali domov.

Arborétum Mlyňany

DSC03174Deň detí naši žiaci  1.-4. ročníkov oslávili opäť v Arboréte v Tesárskych Mlyňanoch, ktoré je najvýznamnejšie dendrologické zariadenie na Slovensku. V jej zbierkach sa nachádza viac ako 2300 druhov drevín zo Stredomoria, Ameriky, Afriky a Ázie. So žiakmi sme prešli väčšiu časť parku, najzaujímavejší bol Ambrózyho kaštieľ, k nemu patriaci park plný ruží,  pagoda pri čínskom jazierku, samotné jazierko,…najviac uchvátení boli ale zo sekvojovca mamutieho – gigantického ihličnana, ktorý sa tu tiež nachádza. Po ukončení okruhu si žiaci nakúpili rôzne rastlinky v malom obchodíku pri parku , aby nimi potešili svojich rodičov. Viac foto na FB>>>

Deň Zeme 2017

20170601_094857 Ako aj po iné roky, pripravili sme aj teraz Deň Zeme, hoci 1. júna. Aktivity rôzneho typu zamerané ekologicky sú už typickou črtou tohto dňa. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapojili.
Viac foto na facebooku>>>

Aranžérske začiatky

20170525_124017Čínske príslovie hovorí: „Povedz mi to, a ja to zabudnem, ukáž mi to, a ja si to zapamätám, nechaj ma to urobiť, a ja to pochopím.“ O pravdivosti tohto tvrdenia sa žiaci 7. A triedy presvedčili počas hodiny svet práce. Témou hodiny bolo aranžovanie. Teoretickú časť žiaci zvládli už skôr a praktickú časť si vyskúšali 25. mája. Pani Magdaléna Peczeová, z Kvetinárstva Lienka v Kalnej nad Hronom, umožnila žiakom vyskúšať si aranžovanie aj prakticky. Pripravila pre nich kvety, pracovný stôl a pomôcky na aranžovanie.  V priestoroch kvetinárstva si vyskúšali jej každodennú, krásnu, voňavú ale aj namáhavú prácu. Počas práce pomáhala žiakom dobrými radami a aj vďaka nej a vlastnej šikovnosti vytvorili krásne dielka. Ďakujeme za zaujímavú vyučovaciu hodinu.