Úprava areálu školy

30167521_1677961352282793_7698347426040359124_oVyužijúc pekné počasie žiaci našej školy v spolupráci s obecným úradom upravili školský areál novou výsadbou. S blížiacimi sa oslavami 50. výročia otvorenia školy je to isto chvályhodné. Viac foto je na Facebooku.

Zápis do prvého ročníka

30740213_2482991261742517_7470028664206262272_n

19. apríl 2018 sa určite zaryje do pamäte malým škôlkarom, ktorí sa v tento deň oficiálne zapísali do našej školy. Budúci prváci smelo vystúpili a preukázali svoju šikovnosť pani učiteľkám a rodičom. Tešíme sa na nich v septembri. Viac foto je na Facebooku.

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

29527459_2440229682685342_1067074622_oDňa 22.3.2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni. Žiaci ročníkov 1.-4. mali možnosť prežiť hodnotný umelecký zážitok. Do obvodného kola do Levíc postupujú za poéziu V. Berešová a za prózu D. Kinčoková, obe sú žiačkami 4.A triedy. Blahoželáme!

Zápis do 1. ročníka

ezkZákladná škola v Kalnej nad Hronom oznamuje rodičom, že zápis šesťročných detí narodených od 1. septembra 2011 do 31. augusta 2012 bude 19. apríla 2018 od 14:00 do 17:00 v budove ZŠ Kalná nad Hronom (Školská 11). Na zápis prídu aj rodičia s tými deťmi, ktoré v školskom roku 2017/2018 mali odklad školskej dochádzky. O prijatí dieťaťa do školy bude rozhodovať riaditeľ základnej školy. K zápisu prinesú rodičia rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz. Každý prijatý žiak obdrží balíček učebných pomôcok zdarma.

Testovanie 9 – riaditeľské voľno

happy-kids-clipart-transparentRiaditeľstvo Základnej školy v Kalnej nad Hronom oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov 5.-8. ročníka na deň 21.3.2018 (streda) z organizačných dôvodov – konanie Testovania 9-2018.
Vyučovanie žiakov 1.-4. ročníka bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín.
Mgr. Peter Lipták, riaditeľ školy