Udalosti školského roka 2010/2011

Fotografie k akciám nájdete v galérii na FACEBOOKU.

Slávnostné ukončenie školského roka

Za účasti predstaviteľov obci, rodičov,
príbuzných a hostí sa uskutočnilo slávnostné
ukončenie školského roka s ocenením žiakov za
ich výsledky vo vyučovaní i v športových
súťažiach.

Rozlúčka deviatakov

Ako býva zvykom, na záver školského roka sa
krátkym vystúpením rozlúčili so školou žiaci
deviateho ročníka.

TURNAJ O POHÁR MATICE SLOVENSKEJ

Dňa 11. mája 2011 sa žiaci štvrtého ročníka a
päť žiakov tretieho ročníka zúčastnilo okresného
turnaja vo vybíjanej, o pohár Matice slovenskej.
Hoci nás v súťaži čakali silní súperi, naši
žiaci ich dokázali svojou šikovnosťou a bojovným
srdcom poraziť a vyhrať všetky odohrané zápasy v
súťaži dievčat i v súťaži chlapcov. A tak sa
zbierka športových trofejí našej školy rozšírila
o dva zlaté poháre a k nim patriace diplomy za
prvé miesto.
Sme na vás hrdí, naši štvrtáci!

DEŇ MATIEK

V nedeľu, 8. mája, si naša škola pripomenula
slávnostným koncertom Deň matiek. Mamičky boli
už pri vstupe do budovy školy obdarované
karafiátom od starostu obce a srdiečkom,
vyrobeným žiakmi našej školy. Koncert otvoril
príhovorom k matkám riaditeľ školy, Peter
Lipták. Po ňom žiaci našej školy uvili pre svoje
mamičky pestrú kyticu zloženú z básní,
piesní,tancov a pekných výrokov o matke.
Umelecký dojem z koncertu umocnilo vystúpenie
obecného spevokolu „Harmónia“. Na záver
starosta obce, Ladislav Éhn, poďakoval
účinkujúcim za pekný program a zaželal prítomným
ženám veľa síl a úspechov v ich životnom poslaní
– byť matkou.

DEŇ ZEME

30. apríla sme v našej škole mali Deň Zeme, aby
sme si pripomenuli dôležité záležitosti našej
planéty a učili sa ju aj naďalej chrániť.
Pedagógovia pripravili niekoľko zaujímavých
aktivít, ktoré žiakov pobavili aj poučili.

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 23. marca 2011 sa uskutočnilo školské kolo
súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov
Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 10 recitátorov v
prednese poézie a 10 recitátorov v prednese
prózy z 2. až 4. ročníka. V obvodnom kole
súťaže v Leviciach našu školu reprezentovali
žiaci IV. B triedy, Nikolka Števková (J.
Satinský: Palica, von z vreca) a Erik Szabó (M.
Rúfus: Lomidrevo sa bije s drakom).

Karneval

V piatok, 18. februára 2011, sa v pekne
vyzdobenom priestore chodby A pavilónu budovy
školy uskutočnil karneval žiakov 1. – 5.
ročníka.Karneval otvorili fašiangovými
pesničkami za sprievodu rytmických nástrojov
žiaci štvrtého ročníka. Potom nasledovalo
predstavenie masiek.O dobrú náladu a zábavu sa
sprievodným slovom postarala pani učiteľka
Krchová spolu s ostatnými pedagógmi. Masky sa
zabávali, súťažili v balónovom tanci, v streľbe
na brá- nu a v tancovaní zumby pod vedením
Barborky Potockej. Na desiatu pani kuchárky
pripravili žiakom ovocný čaj a fašiangové
šišky.Celý karneval sa niesol v znamení dobrej
nálady a radosti.

Zápis do prvého ročníka

V dňoch 3. a 4. februára 2011, sa na našej škole
uskutočnil zápis 33 predškolákov do prvého
ročníka, za prítomnosti špeciálneho pedagóga.
Celý zápis sa niesol v znamení rozprávky Márie
Ďuríčkovej: Danka a Janka (v podaní sestier
Žindelyových), čo úplne odstránilo strach a
obavy zo školy budúcich školákov. Deti si vôbec
neuvedomili, že sú skúšané budúcou pani
učiteľkou. Vychutnávali si radosť z hry na
rozprávku: „Ako išli Danka a Janka do školy“.Na
záver boli obdarovaní darčekmi od budúcich
spolužiakov. Domov odchádzali všetci s úsmevom
na tvári, z ktorého sa dalo čítať: „Teším sa do
školy, v škole je dobre, v škole sa mi páči.“Aj
my sa na vás tešíme, budúci prváci!

Dievčatko so zápalkami

Na vianočné predstavenie sme sa v tomto roku
nechali inšpirovať známou poviedkou o dievčatku
so zápalkami. S pomocou p. učiteľky Nemčekovej a
Krchovej si žiaci nacvičili krásne predstavenie
so spevmi, tancom a na záver s koledami.

Sokoliari

Navštívili nás sokoliari, aby nám ukázali
vznešené vtáky našej oblohy.

Nový systém zvonenia

Po dlhšom čase nefunkčnosti starého systému sme
zakúpili a nainštalovali nový riadiaci systém
školského zvonenia MCT 1205 aj s tzv. DCF
prijímačom presného času.Časy zvonení sa
nezmenili: 8:00-8:45, 8:50-9:35, 9:50-10:35,
10:45-11:30, 11:40-12:25, 12:25-13:20.

Začiatok nového školského roka 2010/2011

Tak ako po minulé roky sme sa aj teraz stretli
po prázdninovom oddychu a 2.9.2010 sme
slávnostne zahájili nový školský rok.Po štátnej
hymne SR nám krásne zarecitovali dve nové
prváčky, nasledoval krátky príhovor riaditeľa
školy po ktorom sa žiaci v sprievode triednych
učitelov odobrali do tried.Našu školu navštevuje
v školskom roku 2010/2011 spolu 260 žiakov v
deviatich ročníkoch. Po letnej rekonštrukcii
môžeme využívať obnovenú telocvičnu, všetky
triedy sú vybavené novými lavicami, stoličkami
aj tabuľami, v škole je k dispozícii počítačová
účebňa, jazykové laboratórium aj nová
multimediálna učebňa.