Udalosti školského roka 2011/2012

Fotografie z akcií nájdete na FACEBOOKU.

Slávnostné ukončenie škol. roka

V piatok 29.júna sa pedagogický zbor, žiaci aj
rodičia a pozvaní hostia zúčastnili slávnostného
ukončenia školského roka 2011/2012 v kultúrno-
spoločenskej sále. Boli ocenení tí žiaci, ktorí
svojimi školskými aj športovými úspechmi
reprezentovali našu školu.

Rozlúčka deviatakov

Na záver školského roka sa so svojimi učiteľmi i
mladšími spolužiakmi rozlúčili naši deviataci, z
ktorých takmer všetci sa úspešne dostali na
stredné školy.

Deň Zeme 2012

Aj keď nám v tomto roku neprialo počasie a iné
organizačné povinnosti nám neumožnili
zrealizovať túto akciu presne v dátume na to
určenom, napriek tomu sme sa nevzdali a Deň Zeme
napokon uskutočnili s veľkým úspechom.

Plavecký výcvik

Šiestaci absolvovali plavecký výcvik, z časti sa
realizoval vo wellness centre v Kalnej nad
Hronom, záverečné skúšky potom na kúpalisku v
Štúrove. Na záver dostávali absolventi “mokré
vysvedčenie”.

Škola má talent 2012

Už po niekoľko rokov máme túto úspešnú talentovú
show aj v našej škole. Pod viac ako trojhodinový
zaujímavý program sa podpísala veľká snaha
žiakov ukázať svoj talent ako i trpezlivosť
učiteľov v príprave. Tento rok sme mali súťaž
rozdelenú do kategórií: hudobná, výtvarná,
športová a tanečná.

Sokoliari

ZŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Banich a
Sokoliarska skupina sv. Bavona zrealizovala
sokoliarsky program pre našich žiakov.

Majstrovstvá okresu v atletike

Už tradične saša škola usporadúva MO v atletike
v disciplínach pre chlapcov, dievčatá družstvá:
60m, 300m, 1000m, diaľka, výška, kriket, guľa,
štafeta 4x60m. Z našich žiakov sa umiestnili:
Ernest Ujhelyi (8.A) získal 3.miesto v behu na
300m-žiaci, družstvo chlapcov 3.miesto v štafete
4x60m-žiaci.

Výchovný koncert

29.3.2012 – OZ Škola života – výchovný koncert
pre I. stupeň “Doprava, doľava” a pre II. stupeň
“Kam kráčaš…”

Karneval 2012

Karneval pre žiakov 1. stupňa bol v piatok 17.
februára 2012. Pani učiteľky pripravili skvelý
program a deti sa dobre bavili…

Vianočný deň

Aj pre žiakov z prvého až štvrtého ročníka pani
učiteľky pripravili vianočný deň so zaujímavým
programom.

Vianočný deň

22. decembra pripravili pedagógovia pre žiakov
vianočný deň, kde sa mohli oboznámiť s
vianočnými tradíciami, upiecť a ozdobiť si
medovníky či vyrobiť si vianočné dekorácie.
Videoscénka s biblickou tematikou vyhrala súťaž.

Vianočný výchovný koncert

14. decembra sme sa zúčastnili vianočného
výchovného koncertu.

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

na ZŠ Kalná nad Hronom sa uskutoční 9. a 10.
februára 2012 (štvrtok a piatok) od 14:00 do
17:00 v budove školy na Školskej ul. 11 v Kalnej
nad Hronom. Zápis sa uskutoční pre všetky deti,
ktoré dovŕšia vek 6 rokov do 31.8.2012. Na zápis
príde zákonný zástupca spolu s dieťaťom a
prinesie rodný list dieťaťa a svoj občiansky
preukaz. Počas zápisu bude možné poradiť sa so
špeciálnym pedagógom.Všetkých budúcich prvákov
srdečne pozývame.

Šaliansky Maťko

Ema Koncová a Gabika Hudecova sa v Leviciach
zúčastnili základného kola súťaže v prednese
slovenských povestí Šaliansky Maťko…

Majstrovstvá školy v piškvorkách

V novembri sme uskutočnili Majstrovstvá školy v
piškvorkách. Do školského kola postúpilo 30
žiakov. Víťazom sa stal J.Belluš.

MO vo florbale

Koncom októbra vyhrali naše žiačky okresné kolo
vo florbale a postúpili do krajskej súťaže, kde
úspešne reprezentovali našu školu.

Nová odborná učebňa

Začiatkom októbra nám špecializovaná firma
Multip odovzdala do užívania novú odbornú učebňu
chémie, biológie a fyziky. Učebňa je zariadená
novým nábytkom, stolmi odolnými voči poškodeniu
a všetkým potrebným vybavením na moderné
vyučovanie predmetov. Kabinety učebne boli tiež
vybavené novými učebnými pomôckami.

Začiatok školského roka 2011/2012

Dňa 5. septembra sa v telocvični našej školy
zišli všetci žiaci a pedagógovia, aby spolu s
hosťami (zástupcovia obecných úradov) zahájili
pod vedením pána riaditeľa nový školský rok.