Udalosti školského roka 2012/2013

Fotografie z nasledujúcich akcií nájdete v galérii na FACEBOOKU.

Rozlúčka deviatakov

Žiaci deviateho ročníka sa dnes rozlúčili so
školou, svojimi spolužiakmi aj učiteľmi. V
trochu zmenenom programe ich vystúpenia
prezentovali nie len piesne, ale pekným
príhovorom si pripomenuli deväť rokov strávených
v škole. Milým pripomenutím svojich spolužiakov
a učiteľov krátkymi glosami vyvolali úsmev na
tvárach prítomných. Pán riaditeľ deviatakom v
príhovore poprial len to najlepšie a tiež
úspechy v stredoškolskom štúdiu. Rozlúčku
ukončilo dovzdanie symbolického kľúča deviatakom
a pieseň Aj tak sme stále frajeri.

Slávnostné ukončenie škol. roka 2012/2013

Dnes, 27. júna sa uskutočnilo v Kultúrno-
spoločenskej sále obce Kalná nad Hronom
slávnostné ukončenie školského roka 2012/2013.
Žiakom, pedagógom a rodičom sa prihovoril
riaditeľ školy Mgr. Peter Lipták a poďakoval sa
za vynaloženú námahu pri odovzdávaní a získavaní
vedomostí a tiež vyzdvihol snahu všetkých, ktorí
sa snažili usilovne pokračovať vo vzdelávaní.
Napokon boli ocenení všetci, ktorí si to svojimi
vyučovacími výsledkami zaslúžili, ako aj úspešní
reprezentanti školy v športe a predmetových
olympiádach.

Exkurzia – Bojnice

Žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka sa
zúčastnili exkurzie do Bojníc, kde si pozreli
zoologickú záhradu ako i známy bojnický zámok s
bohatým sprievodným programom.

Exkurzia do Brhloviec

5. júna sa žiaci 5.A, 6.A a 6.B triedy
zúčastnili exkurzie do Brhloviec, kde si pozreli
skalné obydlia; do Bohuníc, kde videli vodný
mlyn; do Tekovského múzea v Leviciach, kde si
prezreli bojovú expozíciu a tiež stálu expozíciu
o lekárnictve a Levickom hrade. Počas celého
dopoludnia žiaci hľadali odpovede na kvízové
otázky.

Exkurzie do Atlantisu

Piataci, šiestaci, siedmaci aj ôsmaci navštívili
levický Atlantis.

Deň sukní

10. júna – Najkrajšiu sukňu mala podľa
hlasovania Eva Gedorová (8.A), najkratšiu sukňu
(26cm) mala Radka Szlováková (5.A), najdlhšiu
sukňu (94cm) si obliekla Eva Gedorová (8.A).
Ocenenie za odvahu získali Jozef Rafael (9.A) a
Patrik Balázsy (8.A). Spomedzi hlasujúcich bol
vyžrebovaný Henrich Banda (5.B). Napriek kampani
si mnohé dievčatá neobliekli sukňu, čo možno
považovať len za škodu…

Exkurzia – Tatry

V dňoch 6. až 8. júna 2013 žiaci Základnej školy
v Kalnej nad Hronom sa zúčastnili geografickej
exkurzie v Západných a Vysokých Tatrách so
zameraním na turistiku a poznávanie našich
veľhôr. oučením a dobrým úvodom pre 39
účastníkov exkurzie bola beseda s riaditeľom
Horskej služby Západných Tatier p. ing. Romanom
Švandom, ktorý svojou prezentáciou a následnou
besedou poukázal aké úlohy plní Horská služba,
aké nástrahy pripravuje príroda vo veľhorách pre
ľudí a ako sa na ne je potrebné pripraviť a
predchádzať im. Siedmaci , ôsmaci a deviataci
počas troch dní spoznali počas exkurzie
prekrásne scenérie Račkovej a Jamnickej doliny,
Starého Smokovca, Hrebienka, Vodopádov Studeného
potoka, navštívili Múzeum Liptovskej dediny v
Pribiline i termálne kúpalisko s adrenalínovými
toboganmi v Bešeňovej. Kochali sa pohľadom na
Predné Solisko, Surovec, Kriváň a ďalšie štíty
našich malých ale o to krajších veľhôr. Na
turistickej trase navštívili i horské chaty
Bilikovú, Zámkovskú a Rainerovú. Videli i dopad
víchrice v roku 2004 na prírodu Tatier ako i jej
inováciu. Prekvapivým spestrením bolo pre nás i
ďalších turistov vystúpenie Paťa Čižmára v
kostolíku v Pribiline v hre na orgáne za pomoci
silákov – Rafaela, Belluša, Kúdeľu a Ujhelyiho.
K zdarnému priebehu prispelo i dobré počasie
objednané na mieru ako i personál hotela
Akademik v Račkovej doline, kde sme boli
ubytovaní.
(informoval p.u. I. Béreš)

Majstrovstvá okresu v atletike

Už tradične v tomto termíne usporiadala naša
škola Majstrovstvá okresu v atletike, ktorých sa
zúčastnilo 289 žiakov z 24 škôl levického
okresu. Počasie napokon ako zvyčajne prialo i
neprialo úspešným výkonom. Najúspešnejšou školou
v družstvách dievčat bola KSŠ sv. Vincenta de
Paul Levice, v družstvách chlapcov to bola KSŠ s
VJM Šahy.
Úspechy zaznamenali aj naši žiaci: Ernest
Ujhelyi (9.A) získal 2. miesto v skoku do výšky
a skončil na 3. mieste v behu na 300m. Jozef
Belluš (9.A) vyhral súťaž vo vrhu guľou.
Družstvo chlapcov v štafete na 4x60m obsadilo 2.
miesto. Blahoželáme. Všetky výsledky nájdete na
konci fotogalérie na FB.

Škola v prírode

6.-11. mája 2013 sa žiaci 1.-4. ročníka
zúčastnili týždňového pobytu v škole v prírode v
Dolnom Smokovci. Navštívili Studenovodské
vodopády, Spišký hrad, Levoču, Kežmarok,
Popradské a Štrbské pleso, Beliansku jaskyňu a
múzeum v Tatranskej Lomnici. Všetci sa vrátili
plní zážitkov a nových vedomostí a poznatkov o
prírode a našom krásnom Slovensku.

Výchovný koncert

25.4.2013 (ZŠ Kalná nad Hronom)
BONA FORTUNA – výchovný koncert je realizovaný
prostredníctvom moderátorského slova, doplneného
autorskými skladbami, ktoré sú hrané naživo s
pomocou vysokokvalitnej techniky. Motivačný
program sa zameriava na nelátkové závislosti
(pc, sociálne siete, mobily) v živote a ich
prevenciu. Rozoberáme medziľudské vzťahy,
uprednostňovanie virtuálneho priateľstva, miesto
rodiny v živote, spolunažívanie a komunikáciu.
Taktiež sa venujeme hodnotovému rebríčku a
vzťahom nielen medzi ľuďmi ale aj človek –
príroda. Celý program je doplnený
videoprojekciou, tematicky zameranou na
preberanú problematiku. Venujeme sa aj pohybu
detí na internete – ich bezpečnosti, a radám o
ochrane osobných údajov. Prostredníctvom
skladieb zanechávame odkaz na pozitívne myslenie
a slušné správanie. (www.skolazivota.sk)

Deň Zeme

V piatok 19. apríla pedagógovia našej školy
zorganizovali už po piaty krát Deň Zeme. Žiaci
mali možnosť dozvedieť sa všeličo na tému voda,
vzduch, zem či už pri prezentáciách alebo
rôznych hrách a samozrejmosťou boli zaujímavé
chemické pokusy.

Štúrov Zvolen

16. apríla sa uskutočnilo školské kolo súťaže v
rétorike Štúrov Zvolen. Zúčastnili sa žiaci 5.
ročníka Aynur Yavuz a Zuzana Zelnická, 6.
ročníka Ján Kozáč a Rebeka Kováčová, zo 7.
ročníka Monika Balázsyová, Laura Schniererová a
Nina Poliaková, z 8. ročníka Patrik Čižmár a z
9. ročníka Matúš Zelnický a Jozef Belluš.
Na prvom mieste sa umiestnila Nina Poliaková, na
druhom mieste Aynur Yavuz a na treťom mieste Ján
Kozáč spolu s Patrikom Čižmárom. Monika
Balázsyová dostala pochvalné uznanie za
najspisovnejší prejav.

Futbalový Coca-Cola cup

Dňa 4. apríla 2013 sa uskutočnilo 1. kolo Coca-
Cola Školského pohára vo futbale žiakov na
futbalovom štadióne KFC Kalná nad Hronom.
Turnaja sa zúčastnili Základné školy z Dolného
Pialu, Červeného Hrádku, ZŠ Levickej ul. Vráble
a z Kalnej nad Hronom. Turnaj systémom každý s
každým ako víťaza určil našich chlapcov z Kalnej
nad Hronom. Postupne vyhrali nad Vráblami 3:2,
Červeným Hrádkom 3:0 a v rozhodujúcom zápase s
Dolným Pialom k víťazstvu v turnaji stačila i
remíza 3:3.
O víťazstvo sa pričinili žiaci: Ujhelyi, Rafael,
Kúdeľa, Belluš, Havetta, Bogár, Madarász, Bajan,
Židó, Stúpal, Chabada, Horniak ,Szabo, Almáši.
Futbalistom patrí poďakovanie za úspešnú
reprezentáciu školy a prajeme im v ďalšom kole
priaznivý žreb a športový úspech.
Informoval p.u. I. Béreš.

Obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína

25. marca 2013 sa konalo obvodné kolo súťaže v
umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov
Kubín. V priestoroch CK Junior v Leviciach sa v
II. kategórii zišlo 29 účastníkov z okresu
Levice. Našu školu reprezentovala Nina
Poliaková, žiačka 7.A triedy. Umiestnila sa na
3. mieste. Za úspešnú reprezentáciu našej školy
Ninke srdečne blahoželáme.
Informovala p.u. M. Liptáková.

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 18. marca 2013 sa v našej škole uskutočnila
súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy
Hviezdoslavov Kubín. Súťaž sa konala v troch
kategóriách. Najmenší počet recitátorov bol v
tretej kategórii, kde sa na prvom mieste
umiestnil žiak 8.A triedy Patrik Čižmár s prózou
od Gabriely Futovej a Romana Brata Zmätené
dvojičky zo slepej uličky.
V druhej kategórii sa na 1. mieste umiestnila
žiačka 7.A triedy Nina Poliaková s básňou od
Petra Petišku Zvada. Na druhom mieste sa
umiestnila Bianka Michalovičová z 5.A triedy a
na 3. mieste žiačka 7.A triedy Ema Hudecová a
žiačka 6.A triedy Ema Koncová.
Nadšených recitátorov je z roka na rok menej,
ale sme veľmi radi, že aj v našej škole sú takí
žiaci, ktorým umelecké slovo nie je cudzie.
Všetkým veľmi pekne ďakujeme za účasť a víťazom
blahoželáme.
Informovala p. učiteľka M. Liptáková.

Prezentácia SOŠ Kalná

V piatok 15.2. sa na školskej chodbe
prezentovala Stredná odborná škola Kalná nad
Hronom (www.soskalna.sk) prostredníctvom svojich
prác, ktoré predviedli študenti a pedagógovia
tejto školy.

Lyžiarsky výcvik

V týždni od 11. do 15. februára sa dvanásť
žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnilo na
lyžiarskom výcviku na Donovaloch. Vďaka
trpezlivosti inštruktorov a šikovnosti žiakov sa
niektorí naučili lyžovať, iní sa zdokonalili vo
svojich schopnostiach.

Zápis do 1. ročníka

7. a 8. februára bol na našej škole zápis detí
do prvého ročníka. Spolu pani učiteľky, ktoré
pre deti pripravili veľmi zaujímavý spôsob
zapísali napokon 22 detí, ktoré budú v novom
školskom roku našimi prváčikmi.

Karneval 2013

Tradične v tomto čase pripravili pani učiteľky
pre žiakov prvého stupňa karneval spojený s
diskotékou a chutnými šiškami. Všetci sa veľmi
dobre bavili.

MO vo vybíjanej

6. februára 2013 sa naše žiačky z 5. a 6.
ročníka zúčastnili na Majstrovstvách okresu
žiačok vo vybíjanej v Leviciach. V troch
dramatických zápasoch so žiačkami z levických
základných škôl sa našim dievčatám podarilo
prebojovať do krajského kola súťaže. V marci v
Nitre im budeme držať palce.

Návšteva divadla

V pondelok 28.1. žiaci siedmeho, ôsmeho a
deviateho ročníka navštívili divadelné
predstavenie Sladká Charity v Divadle Andreja
Bagara v Nitre. Predstavenie malo u žiakov veľký
úspech.
Hlavná hrdinka Charity „NÁDEJ“ Valentinová,
barová tanečnica z klubu Fandango, už osem rokov
hľadá svoje šťastie. Snaží sa pre seba
„uchmatnúť“ aspoň kúsok lásky! Je tak trochu
bláznivá, dobrosrdečne strelená, vždy však plná
energie a nezlomnej vôle popasovať sa s neľahkým
osudom. Stretávame sa s ňou v okamihu, keď sa
práve chystá na svadbu so svojím priateľom. Z
neho sa nakoniec vykľuje podvodník, ktorý ju
okradne a utečie. Zúfalá Charity blúdi mestom…
(DAB….)

Mrázik

Deviataci si nacvičili a potom výborne zahrali
krátke divadelné predstavenie na motívy známej
vianočnej rozprávky Mrázik.

Vianočný deň

21.12. pripravili pedagógovia pre žiakov druhého
stupňa Vianočný deň. Ako to vyzeralo a čo všetko
mohli žiaci zažiť si pozrite na fotografiách.

Vianočný koncert

Vo štvrtok 20.12. si pani učiteľky so svojimi
spolupracovníkmi pripravili vianočný koncert pre
žiakov našej školy. Bol to krásny zážitok, ktorý
navodil príjemnú vianočnú atmosféru.

Turnaj v badmintone

18.12.2012 od 14.00 hod. sa prvýkrát rozohrali
Vianočné turnaje žiačok a žiakov ZŠ v
badmintone. Za účasti piatich dievčat a siedmych
chlapcov sa odohrali urputné a postupne i
kvalitné stretnutia v oboch kategóriach.
Systémom v skupinách každý s každým bolo
odohraných 31 zápasov.
Víťazkou v kategórii dievčat sa stala žiačka VI.
B triedy Lea Šebóová.
V kategórii chlapcov najlepším bol žiak VII. B
triedy Róbert Almássi.
Ako informoval p.u. I. Béreš, športové
popoludnie prinieslo zaujímavé športové
zápolenia, radosť z hry ako i výhry a prehry.
Všetci však tvrdili, že to bolo vydarené
športové podujatie.

Vianočné trhy

Na vianočných trhoch organizovaných obcou Kalná
nad Hronom v sobotu 15.12.2012 si bolo možné
zakúpiť aj výrobky žiakov našej školy a podporiť
tak školské projekty. Ďakujeme.

Nohejbalový turnaj

Dňa 11. 12. 2012 v popoludňajších hodinách v
telocvični Základnej školy v Kalnej nad Hronom
sa uskutočnil nohejbalový turnaj žiakov ZŠ.
Turnaja sa zúčastnilo šesť dvojíc. Po zápasoch v
skupinách systémom každý s každým vyšli dvojice
súperov o celkové poradie.
Výsledky o poradie:
5. a 6. miesto – Jozef Rafael IX.A, Jozef Belluš
IX.A – Adam Miklóš V.B, Ernest Ujhelyi IX.A 1 :
0 / 12:10 /
3. a 4 miesto – František Horniak VII.A,
Kristián Bajan VII.A – Marián Bogár VII.A, Eugen
Madarász VII.A 1 : 0 / 12:10 /
1. a 2. miesto – Erik Szabó VI.B, Samo Stúpal
V.A – Lukas Kúdeľa IX.A, Andrej Havetta IX.A 1 :
0 / 12:10 /
Celkové poradie: 1. Szabó, Stúpal
2. Kúdeľa,
Havetta
3. Horaniak,
Bajan
4. Bogár,
Madarász
5. Rafael, Belluš
6. Miklóš,
Ujhelyi
Úroveň turnaja mala kvalitatívne rastúcu úroveň
s pribúdajúcimi zápasmi. Chlapci si osvojili
pravidlá i herný prejav z jednej z mnohých
športových aktivít. Informoval p.u. I. Béreš.

Pytagoriáda

Dňa 11. decembra sa žiaci zapojili do
matematickej súťaže – Pytagoriáda. V 3. ročníku
písalo testy 10 žiakov, dvaja sa stali úspešnými
riešiteľmi (R. Bajúszová a K. Garajová), v 4.
ročníku testy písali 7 žiaci, úspešnou
riešiteľkou bola N. Garajová, v 5. ročníku zo
štyroch žiakov bola úspešnou riešiteľkou R.
Lúdlová. V stredu 12. decembra riešili úlohy z
Pytagoriády 14 žiaci 6. ročníka, úspešnou
riešiteľkou bola N. Firická. Zo 7. ročníka sa
zúčastnili 5 žiaci, z ôsmeho 3, ale nepodarilo
sa im dosiahnuť body na úspešného riešiteľa.

Komparo

Dňa 8.11. sa 14 žiakov ôsmeho a 21 žiakov
deviateho ročníka zúčastnilo testovania Komparo.
Výsledky zúčastnených ôsmakov: úspešnosť –
52,16% zo slovenského jazyka a 46,92% z
matematiky. Výsledky zúčastnených deviatakov:
úspešnosť – 59,81% zo slovenského jazyka a
54,52% z matematiky. Zo slovenčiny bol najlepší
M.Bátovský (8.A) a V.Vincúrová (9.A). Z
matematiky boli najúspešnejší T.Száraz a
M.Greksa (8.A) a J.Belluš (9.A).

Súčasťou projektu KOMPARO sú aj testy
všeobecných študijných predpokladov, vďaka
ktorým je možné vyhodnocovať aj tzv. pridanú
hodnotu poskytovanú jednotlivými školami.

“Mikuláš” v školskej jedálni

Pani vedúca a pani kuchárky si pre nás
pripravili príjemné prekvapenie a spestrenie na
mikulášsky deň: balíčky sme od nich dostali v
zaujímavom outfite.

Cirkusové predstavenie

V telocvični našej školy 4.12. nám svoje
artistické umenie predviedli účinkujúci z
cirkusu Jacko. Žiaci našej školy ako aj škôlkari
boli nadšení z ich vystúpenia, ktoré ukázalo, čo
všetko sa dá dosiahnuť usilovnou a namáhavou
prácou.

Štrajk

Dňa 26.11.2012 zamestnanci našej školy vstúpili
do celoslovenského štrajku vyhláseného Odborovým
zväzom pracovníkov školstva, vedy a výskumu.
Požiadavkou bolo 10% navýšenie tabuľkových
platov pedagogických i nepedagogických
zamestnancov v školstve. Štrajk bol 28.11.
prerušený.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 21.11.2012 sa konalo školské kolo Olympiády
zo slovenského jazyka a literatúry. Vedomosti
žiakov boli preverené z gramatiky, pričom dôraz
sa kládol na prácu s textom. Súťaž mala 3 časti:
1) práca s textom (úlohy na porozumenie textu z
hľadiska všetkých jazykových rovín), 2)
transformácia textu (preštylizovanie ukážky na
iný slovný útvar), 3) nepripravený ústny –
rečnícky – prejav (prednes po určení témy a 15
min. príprave). Žiaci pracovali s nadšením, na
prácu mali 90 minút. Najúspešnejší v C kategórii
(8. a 9. ročník): 1. miesto: Kristína Mlynárová
a Veronika Vincúrová, 2. miesto: Andrej Havetta,
3. miesto: Jozef Rafael a Emília Žindelyová.
Víťazkám blahoželáme a v obvodnom kole v
Leviciach držíme palce.

Divadelné predstavenie Veveričky

21.11.2012 sa žiaci prvého až piateho ročníka
zúčastnili divadelného predstavenia v Divadle
Andreja Bagara v Nitre: Ján Uličiansky –
Veveričky. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, s
nadšením o ňom rozprávali a príbeh využijú aj na
vyučovaní.
Veverička Veronka je dlhodobo stresovaná
nedostatkom lesnej stravy. Navyše, jedného dňa
ju vyplašia drevorubači: zotnú strom, v dutine
ktorého býva. „Nervovo“ sa z toho zrúti. Na
odporúčanie lesného doktora ďatľa sa vyberie do
kúpeľného mestečka Orieškova, aby sa zotavila a
užila si opak – ľudskú starostlivosť. Osobitou
rovinou rozprávania je vzťah Veronky a chlapca,
ktorý sa lieči v kúpeľoch po úraze. Ich príbeh
je o vzájomnom poznávaní, zblížení, a pritom
vzácnom rešpektovaní vnútorných hraníc.
Priateľstvo prináša obidvom „pacientom“ postupné
uzdravenie. Veverička nadobudne opäť sebadôveru,
čo sa prejaví aj na jej zdravom rozhodnutí
vrátiť sa do prirodzeného prostredia. Dokáže
opustiť pohodlný „kúpeľný štýl“ a byť znova
pravou veveričkou. (T. Vráblová, litcentrum.sk)

Olympiáda zo SJL

V utorok 20.11. sa uskutočnilo školské kolo
olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v
6. ročníku. Najúspešnejší: 1. miesto – V.
Tormová, 2. miesto – N. Firická, 3. miesto – A.
Balážová.

Prírodovedný kvíz

J. Belluš, K. Mlynárová a A. Havetta sa v piatok
16.11. stali víťazmi prírodovedného kvízu
organizovaného na Gymnáziu vo Vrábľoch.
Blahoželáme.

Základné kolo v školskej športovej súťaži v
stolnom tenise

Vo štvrtok 15.11. sme organizovali základné kolo
školskej športovej šúťaže v stolnom tenise v
estrádnej sále obce Kalná nad Hronom. J. Belluš,
E. Ujhelyi, E. Madarász a A,. Havetta
reprezentovali našu školu. Ako družstvo sme
skončili na druhom mieste.

Haloweenska noc

Deviataci strávili v škole nielen celý deň, ale
aj celú noc. Pred jesennými prádzninami spolu so
svojou triednou učiteľkou v strašidelných
maskách prešli po dedine a napokon strávili čas
v škole hraním hry na hľadanie pokladu a
samozrejme schovávačkou úplne potme. V noci toho
síce veľa nenaspali, ale zážitok to bol
perfektný.

Novinky

Steny našej školy sa vyzdobili. Okrem nových
násteniek na chodbách sa postupne pridávajú
obrazy a fotografie, napr. našich typických
rastlín a živočíchov, krás tekovského regiónu
(Mlyn v Bátovciach, skalné obydlia v
Brhlovciach, Levický hrad, vinič, Hron, kone,
tekovský kroj) či nádhera slovenských jaskýň a
hradov i zámkov.

MO v cezpoľnom behu

Tradične v tomto čase organizuje naša škola
Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu (na hrádzi
pri rieke Hron). Štartovalo takmer 200 žiakov
základných a stredných škôl levického okresu, 5
z našej školy, najlepšie umiestnenie dosiahol
Ernest Ujhelyi (9.A), keď pribehol do cieľa na
druhom mieste v kategórii “žiaci ZŠ”. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa pričinili o úspešný priebeh a
víťazom (s postupom do krajského kola)
blahoželáme…

Prváci

Do prvého ročníka nastúpilo spolu 36 prváčikov.
V 1.A triede je ich triednou učiteľkou p.u.
Božena Zummerová a v 1.B je triednou p.u. Eva
Hudecová.

Slávnostné otvorenie školského roka

Za účasti pána starostu obce kalná nad Hronom a
ďalších hostí, pedagógov našej školy, rodičov a
príbuzných, ako i žiakov od prvého po deviaty
ročník pán riaditeľ Peter Lipták (na foto s
mikrofónom) slávnostne otvoril nový školský rok
2012/2013 na chodbe pavilónu A našej školy.