Udalosti školského roka 2013/2014

Fotografie k akciám nájdete v galérii na FACEBOOKU.

Slávnostné ukončenie škol. roka a rozlúčka
deviatakov

V posledný deň škol. roka 2013/2014 sa v
kultúrno-spoločenskej sále obce konalo
slásnostné ukončenie školského roka za
prítomnosti predstaviteľov obce, školy, žiakov a
ich rodičov. Bolo ocenenie žiakov, ktorí
dosiahli výborné vyučovacie výsledky a
reprezentovali školu na predmetových olympiádach
a športových súťažiach. Na záver sa žiaci
deviateho ročníka rozlúčili so svojou školou,
pedagógmi aj spolužiakmi.

Tatry 2014

V dňoch 11. až 13. 6. 2014 absolvovalo 36 žiakov
siedmeho až deviateho ročníka ZŠ v Kalnej nad
Hronom exkurziu do Západných Tatier – Roháče so
zameraním na geografiu, telesnú a športovú
výchovu a turistiku.
Žiaci postupne navštívili obec Klín, kde videli
sochy Krista / 9 m vysoká, rozpätie ramien 7 m/
a pápeža Pavla II. s prekrásnym výhľadom na
Oravskú priehradu a scenériu pohoria Západných
Tatier. Oravskú priehradu, Slanický ostrov a
ostrov plný čajok si prezreli počas plavby z
lode Orava. V obci Habovka sme v penzióne Kamzík
mali rodinné prostredie, výborné ubytovanie a
ešte lepšiu stravu.
Na druhý deň naša cesta viedla pod zjazdovku
Zverovka, kde nás už čakal zástupca riaditeľa
Horskej služby Západných Tatier p. Rasťo Šroba.
Po jeho úvodných informáciách začal výstup k
Roháčskemu vodopádu / výška 23 m/, ďalej k
výhľadni, z ktorej bol pekný výhľad na
Roháčske jazerá. Poobede sme zase zregenerovali
naše ubolené telá v Thermal park Orava, kde
sme využili i tobogán či vlnový bazén. Večer nás
v penzióne čakali chutné bryndzové halušky.
Tretí deň dopoludnia sme navštívili Múzeum
oravskej dediny , kde žiaci absolvovali
praktické stanovištia a sami si overili svoje
zručnosti práce drotára, hrnčiara, tkáča,
rezbára, oboznámili sa s históriou Oravy a
života obyvateľstva tejto prekrásnej časti
Slovenska. Popoludní sme navštívili Oravský hrad
s jeho vyše 600 schodmi, históriou a
zaujímavosťami. Z okien hradu sme sa pokochali
výhľadom do údolia rieky Orava.
Žiaci prežili pekné tri dni, získali nové
poznatky a spoznali jednu z najkrajších oblastí
Slovenska Západných Tatier – Roháče.

Vlastivedná exkurzia do Bratislavy

Dňa 6. 6. 2014 si žiaci 3. a 4. ročníka
upevnili a rozšírili svoje vlastivedné vedomosti
na exkurzii v Bratislave. Prezreli si
Bratislavský hrad s výhľadom na hlavné mesto,
hrad Devín, sútok riek Morava a Dunaj, previezli
sa na lodi Prešov z Devína do prístavu v
Bratislave a na záver absolvovali prehliadku
historického centra Bratislavy s výkladom na
vláčiku Prešporáčiku. Domov sme sa vrátili
spokojní a plní zážitkov.

Majstrovstvá okresu v atletike

Ako aj po minulé roky naša škola organizovala
Majstrovstvá okresu Levice v atletike (beh na
60m, beh na 300m, beh na 800m, beh na 1000m,
štafeta 4x60m, vrh guľou, hod loptičkou, skok do
diaľky, skok do výšky). Prihlásilo sa viac ako
400 žiakov z 26 škôl okresu.

Snehulienka a sedem pretekárov

– školské divadelné predstavenie
Pani učiteľky spolu so spolupracovníkmi
pripravili úžasný školský muzikál na motívy
rozprávky o Snehulienke a siedmych pretekároch.

 

Štúrov Zvolen

Dňa 7. mája 2014 sa uskutočnila súťaž v rétorike
“Štúrov Zvolen”. Spomedzi 11 súťažiacich boli
vyhodnotení ako najlepší Enriko Csuka (5.B), Ján
Kozáč (7.B), Barbora Palušková (5.B) a Bianka
Dominová (5.A).

Slávik Slovenska

Dňa 28. apríla 2014 sa uskutočnilo školské kolo
súťaže v speve Slávik Slovenska 2014 v prvej
kategórii. Žiaci spievali dve ľudové piesne.
Jednu podľa vlastného výberu a jednu povinnú z
tohtoročného spevníka. Súťaže sa zúčastnilo 14
speváčikov z 1. až 3. ročníka. Do Levíc nás
pôjde reprezentovať do okresného kola víťazka
Lea Vajdová. Na druhom mieste sa umiestnili
Vivien Kováčová a Megan Lipovská. Tretie miesto
nebolo udelené. V tretej kategórii nás v
okresnom kole bude reprezentovať Nina Poliaková.

Hviezdoslavov Kubín – celoslovenské kolo

Žiačka Základnej školy v Kalnej nad Hronom
postúpila do celoslovenského kola umeleckého
prednesu prózy Hviezdoslovov Kubín
Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a
najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého
prednesu poézie a prózy. Tento rok sa v Dolnom
Kubíne uskutoční 60. ročník. Táto celoštátna
súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentov
v oblasti umeleckého slova, vedie k samostatnej
tvorivej činnosti, upevňuje záujem o
sebavzdelávanie a vedie k účelnému využitiu
voľného času. Recitátori svojím repertoárom a
interpretáciou spoznávajú hlbšie literárne
hodnoty a zoznamujú s nimi aj užšiu verejnosť.
V ZŠ Kalná nad Hronom každý rok prebiehajú
triedne kolá a školské kolo v troch kategóriách.
Víťazkou školského kola v III. kategórii
umeleckého prednesu prózy bola aj v tomto
školskom roku Ninka Poliaková, žiačka 8.
ročníka. Vzorne reprezentovala našu základnú
školu v obvodnom aj v okresnom kole tejto
súťaže.
30. apríla 2014 sa konalo krajské kolo v
Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch.
Ninka Poliaková zviditeľnila našu základnú školu
aj obec Kalná nad Hronom a svojím umeleckým
prednesom prózy od Štefana Krčméryho získala 1.
miesto. Bude reprezentovať Nitriansky kraj v
celoštátnej súťažnej prehliadke, ktorá sa
uskutoční v júni v Dolnom Kubíne. Ninke srdečne
blahoželáme!
Marcela Liptáková

Deň Zeme 2014

Deň Zeme je deň venovaný našej Zemi a koná sa
každoročne 22. apríla. Ide o pripomenutie si
našej závislosti na cenných daroch poskytovaných
našou jedinečnou planétou.
V našej škole sa tento deň konal 16. apríla. Sme
veľmi radi, že nám prialo počasie, čo určite
prispelo k dobrej nálade. Žiaci zábavnou formou
získali informácie o tvorbe recyklovaného
papiera, hmatovou poznávačkou zisťovali, čo sa
nachádza vo vreciach (napr. škrupiny z orechov,
králičia koža…) a opisovali pocity, ktoré v
nich neznáme predmety vyvolávali. Hmatom a
čuchom hľadali v neznámom území strom. V rámci
aktivity ekologické hry boli pripravené hry s
environmentálnou tematikou. Žiaci deviateho
ročníka pripravili pre žiakov prvého stupňa
chemické pokusy zamerané na ochranu životného
prostredia a deje v prírode, kyslý dážď a
kolobeh vody v prírode.
Všetci sa zapojili do „jarného upratovania“ a
ukázali, že im záleží na čistote nášho
prostredia. Upratovaním obecného priestranstva
sa snažili udržať poriadok na miestach, ktoré
navštevujú.
Zábavnou vedomostnou súťažou, ktorá bola
pripravená pre žiakov druhého stupňa si žiaci
preverili vedomosti získané v rôznych
vyučovacích predmetoch a táto súťaž spestrila
bežný školský deň.
Cieľom našej celoškolskej akcie, ktorá sa u nás
koná už po šiestykrát, bolo získať nové
vedomosti formou hier, preveriť si poznatky z
rôznych odborov, prispieť k vyčisteniu okolia
školy a našej obce, zapojiť do vyučovacieho
procesu všetky zmysly.
Vďaka organizátorom (p. uč. Z. Lastičovej, p.
uč. J. Vadovičovej, p. uč. Illéšovi) za ich
prácu s prípravou a priebehom tejto akcie. Deň
Zeme nám priniesol aj tento školský rok krásne
zážitky.

Hviezdoslavov Kubín

13. marca 2014 sa konalo školské kolo súťaže v
umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov
Kubín.
Výsledky:
II. kategória (4.,5., 6. ročník)
1. miesto: Zdenko Uríček zo 4.A
2. miesto: Nikola Kosorúová z 5.A
3. miesto: Lenka Soboňová zo 6.A
III. kategória (7., 8., 9. ročník)
1. miesto: Nina Poliaková z 8.A
2. miesto: Ema Hudocová z 8.A
3. miesto: Ema Koncová zo 7.A
Do obvodného kola, ktoré sa uskutoční 25. marca
v Leviciach postúpili Zdenko Uríček a Nina
Poliaková.

Školského kola HVIEZDOSLAVOV KUBÍN sa zúčastnilo
17 súťažiacich. Víťazmi v prvej kategórii sa
stali v prednese poézie Stela Holečková a v
prednese prózy Alexandra Mihálková (žiačky 3.A
triedy).
Dňa 25.3.2014 sa víťazi školského kola
zúčastnili obvodného kola súťaže v umeleckom
prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Z
nich sa dvaja žiaci úspešne umiestnili. Nina
Poliaková (8.A) získala vo svojej kategórii 1.
miesto a postupuje do okresného kola. Zdenko
Uríček (4.A) sa umiestnil na 3. mieste.

Geometria v teréne

Šiestaci a ôsmaci absolvovali zaujímavú hodinu
matematiky, kde “rysovali bez pravítka”.
Foto tu >>>

Víťaztvo vo vybíjanej

V utorok 4. marca sa naše žiačky zúčastnili
okresného kola vo vybíjanej v Leviciach, kde
napokon jednoznačne obsadili prvé miesto.

Karneval v 5.B

V piatok pred jarnými prázdninami pripravili
pani učiteľky pre žiakov z prvého až štvrtého
ročníka karnevalovú zábavu. Ako to vyzeralo si
môžete pozrieť vo fotoalbume.

Olympijský kvíz

Pre žiakov ZŠ Kalná nad Hronom v 5. až 9.
ročníku sme pripravili olympijský kvíz o
originálny hokejový dres Sochi 2014. Do prvého
kola sa zapojilo 8 žiakov. Všetci postúpili do
finále, ale zúčastnili sa ho napokon len štyria.
Vo finálovom súboji Deany Kútiovej, Viktora
Bicku, Martina Bátovského a Adriána Hamrana sa
víťazom stal posledný menovaný, žiak 9.A. Dres
odovzdal pán riaditeľ.

Majstrovstvá školy v stolnom futbale

V tomto týždni sa uskutočnili MŠ v stolnom
futbale. Zapojilo sa 10 dvojčlenných tímov, po
finálovom zápase s P.Kecskemétim a J.Chabadom sa
víťazmi stali Nikolas Žigmond a Marián Bogár.

Zápis do prvého ročníka

V dňoch 6. a 7. februára sa konal v našej škole
zápis detí do prvého ročníka. Ako to prebiehalo
si môžete pozrieť vo fotogalérii tu >>>.

Rodičovský ples

Prvý februárový deň sa uskutočnil už tradičný
Rodičovský ples, na ktorom sa zabávalo takmer
150 rodičov a priateľov našej školy.

Čarovná príroda našej obce

Starosta obce Kalná nad Hronom v spolupráci s
regionálnym týždenníkom Pohronie vyhlásil súťaž
vo vlastnej tvorbe na tému Čarovná príroda našej
obce. Do tejto súťaže sa zapojili žiaci 8.
ročníka.Najlepšie práce boli ocenené.E.
HUdecová, L. Schniererová, E. Madarász, R.
Almási.

Vianočný deň

Už tretí rok si aktívni pedagógovia pripravili
pre svojich kolegov a žiakov našej školy
VIANOČNÝ DEŇ. Mohli si vyrobiť zaujímavé
snežítka, ozdobiť si jabĺčko, pozrieť si
vianočné rozprávky a trochu si veriť svoje
vedomosti pri hľadaní Santu. Zaujímavé a milé
aktivity si pripravili aj pedagógovia pre žiakov
nižších ročníkov.

Olympiáda zo SJL v 8. ročníku

Dňa 5. decembra sa v našej škole konalo školské
kolo Olympiády zo slovenského jazyka a
literatúry v C kategórii. Vedomosti žiakov boli
preverené z gramatiky a slohu, pričom dôraz sa
kládol na prácu s textom.

Súťaž mala tri časti:
1. Práca s textom, úlohy na porozumenie textu z
hľadiska všetkých jazykových rovín. Za každú
správnu odpoveď bol udelený jeden bod. Maximálny
počet bodov bol 33.
2. Transformácia textu: preštylizovanie ukážky
na iný slohový útvar, postup a štýl. Počet bodov
sa znižoval pri chybe a nedodržaní kritéria –
spolu 24 bodov.
3. Nepripravený ústny (rečnícky) prejav: prednes
(3-5 min.) po určení témy a 15 minútovej
príprave. Hodnotila sa výslovnosť, dodržanie
prozodických vlastností, celkový dojem, verbálne
a neverbálne prejavy. Počet bodov sa úmerne
znižoval pri chybe, resp. nesplnení úlohy –
sdpolu 10 bodov.
Žiaci pracovali s nadšením, na prácu mali
deväťdesiat minút.
Najúspešnejší v C kategórii (8. ročník):
1.miesto: Ema Hudecová (8.A)
2. miesto: Iris Kováčová (8.A)
3. miesto: Daniel Palonder (8.B)

Olympiáda v SJL (7.ročník)
2.12. sa uskutočnilo školské kolo v Olympiáde zo
SJL v 7.ročníku. Výsledky: 1.miesto-Nikola
Firická (7.A), 2.miesto-Lucia Kubincová (7.A),
3.miesto-Deana Kutiová (7.B).

Olympiáda v SJL (6.ročník)
28.11. sa uskutočnilo školské kolo olympiády v
SJL v 6. ročníku. Z celkom 9 zapojených žiakov
získali: 1. miesto: R.Lúdlová a L.Kinčoková, 2.
miesto: A.Yavuz, 3. miesto: Z.Bajuszová.

Majstrovstvá školy v piškvorkách

Po druhýkrát sa konali Majstrovstvá školy v
piškvorkách. Do triednych kôl sa zapojilo takmer
40 žiakov, 18 postúpilo do školského kola, v
ktorom napokon súťažilo 12 žiakov. Víťazom sa
stal Miloš Pénzeš, za ním skončili Sebastián
Banda a Frederik Gödöllei. Všetkým ďakujeme za
účasť a víťazovi blahoželáme.

Obvodné kolo v stolnom tenise

27. novembra sme zorganizovali obvodné kolo v
stolnom tenise, kde sa zúčastnili trojčlenné
družstvá z ZŠ A.Kmeťa Levice, ZŠ z Juru nad
Hronom, Tekovských Lužian, Veľkého Ďuru a Kalnej
nad Hronom. Našu školu reprezentovali
E.Madarász, K.Bajan a S.Fráner. Vyhralo družstvo
ZŠ A.Kmeťa Levice.

Beseda s príslušníkmi obecnej polície o
reflexných prvkoch

Dni medzinárodnej kuchyne v školskom stravovaní

Piataci v knižnici

Aj žiaci piateho ročníka sa mohli stretnúť so
zaujímavými knižnými titulmi na návšteve obecnej
knižnice.

Nové interaktívne vybavenie

V novembri sa nám podarilo vybaviť jednu triedu
interaktívnou tabuľou s príslušným softvérom a
ozvučením pre moderné spôsoby vyučovania
všetkých predmetov. Tiež sme dovybavili odbornú
učebňu (laboratórium) podobnou interaktívnou
technikou.

Cesta slovenskou históriou

Šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica nás
na štylizovanej hodine dejepisu previedla po
ceste slovenskou históriou od Sama, cez Turka a
Jánošíka až po Štúra. (www.viahistorica.sk)

Exkurzia v hvezdárni

Dňa 21.10.2013 sa žiaci 3.A a 4.A našej školy
zúčastnili exkurzie v Tekovskej hvezdárni
Levice. Okrem pútavého filmu o slnečnej sústave
videli aj rozprávku o Mesiaci a zasúťažili si o
pekné pohľadnice. Nakoniec si všetci prezreli
šošovkový a nový zrkadlový ďalekohľad a so
záujmom pozorovali Slnko.
Informovala p.u. E. Krchová.

Výstava

V pondelok (14.10) sa žiaci našej školy
zúčastnili na výstave ovocia, zeleniny a ručných
prác v kultúrno-spoločenskej sále obce.

 

Svetový deň mlieka

Dňa 25.9.2013 si žiaci ZŠ v Kalnej nad Hronom
pripomenuli Svetový deň mlieka v školách.
Pozreli si zábavno-náučný film o mlieku a
mliečnych výrobkoch a tiež o ich dôležitosti pre
zdravie človeka. Súčasťou dňa bola aj ochutnávka
mliečnych výrobkov /jogurtov, mlieka a syrov/,
ktoré sponzorsky zakúpilo ZR.

Výstava tekvíc

Aj tento rok boli tekvice pestré. Tučné, štíhle,
veľké, malé, strašné, hrôzostrašné aj veselé. Až
28 detí so svojimi rodičmi ukázalo svoje umenie
a tretí septembrový týždeň vystavili svoje
výtvory na obdiv všetkým. Teraz strašia v areáli
ZŠ v Kalnej nad Hronom. Žiaci dostali sladkú
odmenu zakúpenú z príspevku ZR.

MO v cezpoľnom behu

Na Majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu, ktoré
už dlhé roky organizuje Základná škola v Kalnej
nad Hronom sa v tomto školskom roku presne 26.
septembra zúčastnilo viac ako 170 žiakov a
študentov z 24 základných a 8 stredných škôl
levického okresu. Vytýčenú trať s predpísanou
dĺžkou vedenú po hrádzi a pod ňou úspešne
absolvovali všetci bežci. Ktorí boli tí najlepší
si pozrite na konci fotogalérie.

Spolupráca s políciou

19. septembra v dopoludňajších hodinách sa žiaci
v spolupráci s DI PZ Levice zúčatnili policajnej
akcie, ktorej cieľom bola kontrola dodržiavania
dopravných predpisov u vodičov motorových
vozidiel na ulici ČA v Kalnej nad Hronom.
Ohľaduplní vodiči odchádzali nielen bez pokuty,
ale aj s úsmevom a malým darčekom od žiakov 4.A,
ktorí vodičom zaželali veľa šťastných kilometrov
bez nehody.

Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014

Ako už býva zvykom, 2. septembra sa zišli žiaci
aj učitelia našej školy na slávnostnom zahájení
nového školského roka. Po štátnej hymne
predniesli báseň dve žiačky prvého ročníka. Pán
riaditeľ na úvod privítal aj pána starostu obce
Kalná nad Hronom p. L. Éhna a potom vo svojom
príhovore poprial žiakom i pedagógom veľa
trpezlivosti pri dosahovaní vyučovacích cieľov a
tiež vyjadril radosť, že sa otvorenia škol. roka
zúčastnili v pavilóne A našej školy aj mnohí
rodičia. Na záver boli predstavení prváčikovia.
Dúfajme, že nám všetkým nový školský rok
prinesie veľa radosti pri získavaní nových
vedomostí.

Ešte pred začiatkom školského roka

V mesiaci august 2013 bolo potrebné vymeniť
staré a zničené vodovodné aj odpadové potrubie v
pavilóne B našej školy. Náročnú úlohu sa
podarilo napokon zrealizovať.