Udalosti školského roka 2014/2015

Fotografie sú v galérii na FACEBOOKU.

Exkurzia Tatry 2015

35 žiakov siedmeho až deviateho ročníka našej
základnej školy sa v dňoch 26. – 28.6.2015
zúčastnilo geograficko-turistickej exkurzie so
zameraním na geografiu Národného parku Pieniny,
Tatranského národného parku a regiónu Spiša.
Žiaci postupne navštívili Lesnícke múzeum Čierny
Balog – Vydrovo, Chrám sv. Jakuba v Levoči,
múzeum v Červenom Kláštore, Ľubovniansky hrad so
skanzemom ľudovej architektúry, absolvovali
splav na pltiach na rieke Dunajec, cyklotúru,
vo Vysokých Tatrách túru zo Štrbského plesa na
Popradské pleso – symbolický cintorín a na záver
regeneráciu v aquaparku Tatralandia.
Ubytovanie a kvalitná strava v pezióne Pltník v
Červenom Kláštore ako i preprava obecným
autobusom dokreslili vydarené podujatie.
Informoval p.u. I. Béreš

Žiaci piateho a siedmeho ročníka boli na
premiére filmovej rozprávky Sedem zhavranelých
bratov

Bolo raz jedno kráľovstvo a pri ňom dedinka, v
ktorej nahnevaná matka zlým slovom zakliala
svojich sedem synov na havranov. O niekoľko
rokov neskôr sa ich sestra Bohdanka rozhodne, že
kliatbu zlomí. Môže to však urobiť len ona sama
a musí počas plnenia úlohy stále mlčať. Podľa
rád starej bylinkárky natrhá žihľavu, urobí z
nej priadzu a ušije sedem košieľ pre
zhavranelých bratov. Kým však kliatbu zruší,
nájde svoju lásku, no musí pritom čeliť aj
nástrahám zlej kráľovnej, ktorá stále spriada
zlé plány.
V rozprávke ide o ťažkú tému s určitou dávkou
napätia, ale odľahčujú ju hravé motívy.
Vychutnali si ju nielen naši žiaci, ale aj pani
učiteľky. Najviac nás zaujali prirodzené herecké
výkony, obdivovali sme scény s cvičenými
krkavcami, ale aj krásu našich Vysokých Tatier,
skanzenu v Zuberci, pretože film sa odohráva v
divokej prírode.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sme
navštívili Tekovské múzeum v Leviciach

Utorok 19. mája bol deň ako iné pracovné
dni. Pre nás, žiakov 5. ročníka, bol predsa len
iný, ako tie ostatné. Už celý mesiac sme sa
tešili, že sa nebudeme učiť klasickým spôsobom.
V duchu sme sa modlili, aby nepršalo. Mali sme
totiž, v rámci Týždňa v múzeu, navštíviť areál
Levického hradu a skalné obydlia v Brhlovciach.
Ráno nás triedna učiteľka oboznámila s
programom dňa. Okolo ôsmej sme nastúpili do
pristaveného autobusu a cestovali do Levíc.
Slnečné počasie, pekná príroda, skvelí
sprievodcovia – to všetko nás čakalo po príchode
do areálu hradu. Zapojili sme sa do hry šťastná
osmička a netrpezlivo sme čakali na výhru. Potom
sme sa oboznámili so stálou expozíciou múzea,
ale nie klasickým spôsobom, no veľmi zaujímavou
formou. Sprevádzali nás študenti PaSA v
Leviciach. Boli oblečení v dobových kostýmoch,
mohli sme si predstaviť, ako sa žilo v minulosti
a oboznámiť sa s jednotlivými obdobiami vývoja
ľudskej spoločnosti. Pripravili si pre nás rôzne
hádanky, rébusy. Netrpezlivo sme odpovedali na
ich otázky, aby sme sa mohli presunúť do ďalšej
miestnosti. Okolo desiatej nás v hradnom
amfiteátri čakalo divadelné pesničkové
vystúpenie „Sestričky Notičky z Pesničko La-
Landie“.
Vyvrcholením dňa bola cesta do Brhloviec,
kde sme sa dozvedeli ako naši predkovia žili,
obdivovali sme ich obydlia vytesané do skaly.
Prežili sme deň plný aktivít, utvrdili sme si
vedomosti z teórie literatúry, dejepisu,
regionálnej výchovy, biológie a geografie.
Cestou domov sme si vymieňali dojmy z prežitého
dňa, boli sme spokojní a hrdí zároveň, pretože
nás pani učiteľka triedna pochválila za naše
vedomosti a vzorné správanie. Veríme, že v
budúcom školskom roku sa takýto deň ešte
zopakuje.
Ruženka Bajuszová, 5. A

Atléti ZŠ úspešne reprezentovali

Dňa 27.5.2015 sa v Šahách uskutočnili MO v
altetike žiakov základných škôl ročník 1999 a
mladší. Školu reprezentovali žiaci : E.Szabo,
P.Kecskemethy, M.Friedl, F.Horňák,M. Bogár,
K.Bajan, K.Szolcsanszký, L.Gonda, J. Chabada a
A. Miklóš, A. Chmelničný, žiačky : R.
Lúdlová, I.Kováčová, Z.Bajúzsová, A.Balážová,
K.Kováčová, L.Kinčoková, N.Henželová, A.Yavuz,
M.Makanyová. Najvýraznejšie výsledky dosiahli v
súťažiach jednotlivcov E. Szabo – 1. miesto v
hode kriketovou loptičkou a R. Lúdlová – 2.
miesto v hode kriketovou loptičkou. Že žiaci
našej základnej školy súťažili na úrovni
svojich možností svedčia aj výsledky v
družstvách, keď chlapci obsadili 3. miesto a
dievčatá 6. miesto zo všetkých škôl Levického
okresu. Dňa 3.6.2015 v Nových Zámkoch ďalší
výrazný výsledok dosiahol Erik Szabo v hode
kriketovou loptičkou i na Majstrovstvách
Nitrianskeho kraja v atletike, kde o rok so
staršími súpermi obsadil výkonom 64,05 m pekné
5. miesto.
Text: Imrich Béreš

DEŇ ZEME 2015

Zem – jedinečná, cenná, zalúži si našu úctu. Raz
v roku si pripomíname Svetový deň Zeme – v našej
škole už po siedmykrát pripravili učitelia S.
Illéš, Z. Lastičová a j.Vadovičová pre žiakov
ekologicky zamerané predpoludnie. Žiaci prvého
stupňa zbierali v školskom areáli odpadky,
vyrábali kvietky z plastových fliaš a ich
spolužiaci z IX.B im previedli zaujímavé
chemické pokusy, mohli si sami urobiť šumivky do
kúpeľa, pozorovali povrchové napätie kvapalín.
Žiaci druhého stupňa zbierali odpadky v obci,
hrali sa ekologicky zameranú hru, vyrábali
kvietky z plastových obalov a žiačky z IX.A
triedy si pre nich pripravili farebnú chemickú
šou. Ako každý rok, aj tento nám počasie prialo,
Deň Zeme sa vydaril.

Karneval 2015

Dňa 13. 2 2015 sa uskutočnil karneval na
1.stupni ZŠ. Videli sme prekrásne masky –
princezien, čarodejníkov, strašidiel,
tanečníc… Žiaci tancovali a súťažili.
Občerstvili sa šiškami a čajom. Každá maska bola
ocenená sladkou odmenou.

Zápis do prvého ročníka

V dňoch 5. a 6. februára 2015 sa uskutočnil
zápis do prvého ročníka. Zapísaných bolo 31
budúcich prvákov, ktorí sa netajili tým, že sa
do našej školy veľmi tešia a počas hry so žiakmi
štvrtého ročníka preukázali patričné matematické
vedomosti, dostatočnú slovnú zásobu, primeranú
jazykovú znalosť a grafickú zručnosť. Aj my sa
na vás tešíme! Do videnia, prváci!

DOD a kvíz na gymnáziu vo Vrábľoch

20. 11. 2014 sa žiaci deviateho ročníka
Základnej školy v Kalnej nad Hronom zúčastnili
Dňa otvorených dverí v gymnáziu vo Vrábľoch.
Študenti gymnázia žiakov čakali v odborných
učebniach, kde mali pre nich pripravené rôzne
aktivity. Zároveň takouto formou predstavili
seba, svojich pedagógov aj svoju prácu v škole.
Súčasťou tohto podujatia bol aj vedomostný
prírodovedný kvíz. Naši žiaci Ema Hudecová,
Irisa Kováčová a Daniel Palonder preukázali
výborné vedomosti, zvolili správnu taktiku a
kvíz s prehľadom vyhrali. Blahoželáme.

Protidrogová prevencia

Dňa 25.11.2014 sa uskutočnila prednáška spojená
s besedou v rámci protidrogovej prevencie, ktorú
viedol pán Peter Remper z občianskeho združenia
Slovensko bez drog. Spolu s ním prišiel o
nástrahách drog a užitočnosti voľnočasových
aktivít porozpráavať svoej skúsenosti a zážitky
slovenský reprezenatčný basketbalista Gabriel
Szalay.

Dopravno-policajná akcia

Dňa 16. septembra 2014 sa žiaci III.B triedy
zúčastnili dopravnej policajnej akcie, ktorá sa
konala na ulici ČA v Kalnej nad Hronom v
spolupráci s DI PZ Levice.
Cieľom akcie bola kontrola dodržiavania
dopravných predpisov, a to:
-ako správne prechádzať cez cestu
-prítomnosť reflexných prvkov
-používanie bezpečnostných pásov
-svietenia
-prítomnosť lekárničky v aute
Tiež sa zisťovala prítomnosť alkoholu v dychu u
vodičov.
Žiakom sa aktivita veľmi páčila a so záujmom
sledovali a komentovali prácu pánov policajtov a
pohotovo vedeli odpovedať aj na otázky ktoré im
boli položené.
Žiaci mali pripravené malé darčeky pre všetkých
vodičov, ktorí sa tentokrát zaobišli bez
pokuty.

Slávnostné zahájenie školského roka 2014/2015