Chrípkové prázdniny

happy-kids-clipart-transparentOznámenie riaditeľa školy o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení

V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky na škole po predchádzajúcej konzultácii s pediatrom v Kalnej nad Hronom si Vám dovoľujeme oznámiť, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach prerušujeme výchovno-vzdelávací proces na škole v čase od 31.01.2017 do 02.02.2017.

Zároveň oznamujeme, že z uvedeného dôvodu bude prerušená aj prevádzka školskej jedálne a ŠKD.

Vyučovanie sa začne 06.02.2017.

Verejná zbierka “Pre Veroniku”

15936445_1220676668011266_104394954534200326_oDecember 2016 – posledný deň v škole dňa 22.12.2016 sme odovzdali výťažok z verejnej zbierky ” Pre Veroniku” mamičke, p. Pisárovej. Podarilo sa vyzbierať 675 eur. Vedenie školy a žiaci 9.A triedy spolu s Veronikou by sa Vám všetkým chceli poďakovať, ktorí ste prispeli na dobrú vec. ĎAKUJEME zo srdca!

Foto na facebooku….