Začiatok nového školského roka

Slávnostné otvorenie nového školského roka v prítomnosti hostí, rodičov a vedenia školy bude 4. septembra 2017 o 8:30 v budove ZŠ. Žiaci prídu ako zvyčajne o 8:00.

Školský klub detí a školská jedáleň budú v prevádzke od utorka, 5. septembra.

Noví prváci dostanú balíček učebných pomôcok.