Rodičovské združenie

happy-kids-clipart-transparentRODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE bude v pondelok 1.10.2018 o 16:30. Plenárne zasadnutie ZR začína o 16:30 v budove školy (Školská 11, Kalná nad Hronom). Potom nasleduje triedne ZR.