Vedomostná súťaž Vševedko

52788288_383440882389002_8350791886700544000_nTALENTÍDA n. o. aj tento rok zorganizovala vedomostnú súťaž VŠETKOVEDKO pre našich žiakov. Záujemcovia v jeden deň mali písomne odpovedať na rôzne otázky z oblasti slovenského jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej výchovy… Z ročníkov 1-4 sa zapojilo 15 žiakov. Krásne 12. miesto v rámci Slovenska získala Liliana Mičová z 3.A triedy a 31. miesto obsadila Lenka Boháčová z 2.A triedy. Žiačkam a aj ostatným účastníkom gratulujeme!

Fašiangové masky

51892049_2262758970661055_7833671136998064128_nMinulý týždeň sme na ročníkoch 1-4. vyhodnotili súťaž, ktorej zámerom bolo vyhotoviť najkrajšiu fašiangovú masku, škrabošku. Práce pribúdali, dlho sme ich na chodbe školy obdivovali na pripravenej nástenke. Zapojilo sa celkovo 49 žiakov, všetci boli odmenení malým darčekom a sladkosťou. Detičkám ďakujeme a prajeme aj do budúcna ďalšieho tvorivého ducha!

Vianočná tematika

49342932_455627481638071_3178569106651611136_n (1)Pred sviatkami dostali naši najmenší možnosť vyrobiť niečo pekné s vianočnou tematikou. Práce detí boli vystavené na chodbe našej školy. Boli to rôzne kresby, ozdoby, ikebany. Aj teraz sa zapojili žiaci v hojnom počte. Za svoje úsilie boli odmenení malým darčekom.

Karneval 2019

DSC09824Fašiangy sme aj tento rok oslávili karnevalom deň pred polročnými prázdninami 31.1.2019. Žiaci 1.-4. ročníkov už netrpezlivo čakali na otvorenie… Tento rok to malo byť iné, ako po predchádzajúce roky… Zavítal k nám totiž zabávač, pán Roman Mihálka. Preoblečený za šaša zabával deti, mal pre nich nachystané rôzne súťažné disciplíny, ale popri tom sa aj veľa tancovalo a smialo. Splnil naše všetky očakávania. Dopoludnie ušlo rýchlo. Ako občerstvenie nám dobre padli výborné šišky, ktoré pripravili pani kuchárky. Ďakujeme! Viac foto je na Facebooku…