Hviezdoslavov Kubín 2019

55752490_256839961933106_97516635455225856_nŠkolské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín je dobrá príležitosť na zistenie, aké  talenty máme  v škole. Súťaž sa konala 21. marca 2019, atmosféra bola slávnostná, ale i trochu poznačená napätím a trémou. Pán riaditeľ súťažiacim poďakoval, posmelil ich a skonštatoval, že je rád, že v našej škole máme žiakov, ktorým umelecké slovo nie je cudzie.

Výsledky školského kola:

  1. miesto      Liliana Mičová, III. A, I. kategória (poézia)
  2. miesto     Lea Vajdová, VI. A, II. kategória (próza)
  3. miesto     Zara Michalovičová, VI. A, II. kategória (poézia)
  4. miesto     Vanesa Berešová, V. A, II. kategória (próza)
  5. miesto     Sarah Alkusová, V. B, II. kategória (poézia)
  6. miesto     Lenka Bajuszová, VI. B, II. kategória (próza)
  7. miesto     Jakub Babič, V. B, II. kategória (próza)
  8. miesto     Alexandra Mihalková, VIII. A, III. kategória (próza)
  9. miesto     Ema Pavlisová, VIII. A, III. kategória (próza)

Do obvodného kola, ktoré sa uskutoční 27. marca 2019 v Leviciach postúpili: Liliana Mičová, Lea Vajdová, Zara Michalovičová a Alexandra Mihálková.

55752490_256839961933106_97516635455225856_n

55620976_312910389420929_8061049351348158464_n