Matematický Klokan

IMG_20190520_104043Žiaci 1.-4. ročníka sa aj tento rok zapojili do súťaže „MATEMATICKÝ KLOKAN“, ktorej organizátorom je TALENTÍDA n.o. Z 39 účastníkov 1 žiačka získala titul „Školský šampión“ a je ním Zuzana Zdychavská z 3.A triedy. 9 úspešných riešiteľov obdržalo vecnú cenu s diplomom. Ostatní získali účastnícky diplom. Blahoželáme! Viac foto na FB>>>