Rodičovské združenie

praca logoRODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE bude v pondelok, 30. septembra 2019. Plenárne zasadnutie ZR začína o 16:00 v budove školy. Potom nasleduje triedne ZR.