Ďakujeme za darované knihy

Bez názvu1V knihách nachádzame inšpiráciu a motiváciu zmeniť svet k lepšiemu. Chceme túto skúsenosť sprostredkovať aj žiakom. Preto sa v predvianočnom období uskutočnila zbierka kníh.
Ďakujeme rodičom a žiakom, ktorí obohatili našu školskú knižnicu o 136 kníh. 

Knihy do knižnice darovali:

  • žiačky 2. B triedy – E. Šáriová, S. Bicková, N. Ceian – 6 kníh,
  • žiaci 4. A triedy – 48 kníh, M. Bielik – 11 kníh,
  • žiačka 5. B triedy – K. Kutiová – 6 kníh,
  • žiaci 6. B triedy – J. Babič – 19 kníh, S. Sakošová – 2 knihy, Kodák – 4 knihy, J. Lehocký – 3 knihy,
  • žiaci 7. A triedy – A. Bogárová – 11 kníh, Z. Michalovičová – 10 kníh,
  • Pisár – 11 kníh,
  • žiačky 7. B triedy – V. Kováčová a N. Kováčová – 5 kníh.

      Ďakujeme!