Usmernenia Ministerstva školstva ohľadom šírenia vírusu

praca logoKORONAVÍRUS- pokyny

 • V súvislosti so šírením koronavírusu COVID 19 a na základe usmernenia MŠVVaŠ  pre školy a školské zariadenia zverejňujeme odporúčania:
  1. Ak sa žiaci vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt  koronavírusu alebo boli v kontakte s nakazenou osobou, tak počas 14 dní od návratu musia kontrolovať svoj zdravotný stav a odporúča sa ostať doma.
  2. V prípade, že sa u dieťaťa objavia príznaky – zvýšená teplota, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov a hlavy, únava, musí:

 • ostať doma, lekára kontaktovať telefonicky a riadiť sa jeho pokynmi,
 • v prípade, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, lekár po ňu pošle špeciálnu sanitku, táto osoba nesmie ísť sama na pohotovosť alebo infekčné oddelenie,
 • ak uvedené príznaky nebudú ťažké, môže obvodný lekár nariadiť karanténu doma,
 • škole sa zakazuje organizovať výlety, exkurzie, iné podujatia do zahraničia s výskytom vírusu a návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania,
 • MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, resp. Úradu verejného zdravotníctva. MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu.
 1.     Všeobecné preventívne ochranné opatrenia:
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
 • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
 • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
 • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

Prosíme zákonných zástupcov a zamestnancov školy, aby sa riadili pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR, resp. regionálnych úradov a dodržiavali preventívne hygienické opatrenia ( viď. príloha)

Prosíme zákonných zástupcov, aby každé dieťa malo v škole vlastný uterák, vlhčené utierky alebo gél Detol.