Informácia o nástupe do školy od 22.6.2020

stiahnuťMilí rodičia, tu nájdete dôležité informácie týkajúce sa nástupu detí do školy od pondelka, 22. júna 2020. Prosíme Vás, aby ste si ich prečítali a riadili sa podľa nich.
Dôležité je, aby dieťa prinieslo v pondelok 22.6. ráno zákonným zástupcom podpísané Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (platí pre 6. až 9. ročník). Ak nemáte možnosť vytlačiť si vyhlásenie, v pondelok ráno pred budovou školy ho dostanete v papierovej podobe a môžete ho tam vyplniť vlastným perom. Podpísať ho musí zákonný zástupca, priniesť do školy ho môže dieťa.
Prosíme, aby si vaše dieťa donieslo so sebou prezuvky, zošit (akýkoľvek) a pero. Žiak má mať tiež k dispozícii vlastné rúško a hygienické vreckovky.
Vyučovanie bude prebiehať v čase od 8:00 do 12:25 v blokoch. Príchod do školy je od 7:30. Obsahom vyučovania bude opakovanie učiva, budovanie sociálnych vzťahov v triede, didaktické a pohybové hry.
Tešíme sa na stretnutie.

Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa na stiahnutie >>>