Začiatok školského roka 2020/2021

happy-kids-clipart-transparentOtvorenie školského roka 2020/2021 bude v stredu, 2. septembra 2020 o 8:00 pred budovou Základnej školy na Školskej ulici č. 11. Zúčastnia sa iba žiaci školy a zákonní zástupcovia prvákov. Ukončenie je naplánované na 9:30. Školská jedáleň ani ŠKD nebude v tento deň v prevádzke. Ďalšie informácie dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov.