Školská hra v divadle Nová scéna

44093841_561677917621000_8323978371511877632_n3. októbra sme navštívili divadlo Nová scéna v Bratislave. Bolo pre nás pripravené školské predstavenie Punk Rock. Hra skúma problémy a svet skupiny inteligentných tínedžerov, ktorí sa pripravujú na maturitu a plánujú štúdium na vysokej škole. Žijú svoje každodenné životy, sú šťastní aj otrávení zo života, zo školy, z rodičov… Zamýšľajú sa nad svojou budúcnosťou. Keď do školy nastúpi nová spolužiačka, prudko sa zmenia ich dovtedajšie vzťahy a staré priateľstvá sú vystavené skúške.

Inscenácia bola inšpirovaná skutočnou udalosťou, ktorá sa odohrala v Amerike po tom, ako dvaja študenti v areáli školy zastrelili 13 spolužiakov a ďalších 24 ľudí zranili. Použili arzenál strelných zbraní, poloautomatických pištolí, granátov, nožov a tlakových fliaš. Napokon si aj oni vzali život.

Po predstavení sa uskutočnila diskusia s divákmi, ktorú viedol režisér Svetozár Sprušanský. Pozval aj Mgr. Máriu Vargovú, ktorá sa venuje najmä týraným deťom a násiliu v rodinách. Počas diskusie sme robili psychologický popis postáv a dospeli sme k tomu, že mladý človek musí mnohokrát riešiť pre neho typické vnútorné konflikty. V diskusii sa často objavovali kľúčové slová, napr. nedôvera, pocit viny, pochybnosť, menejcennosť medzi rovesníkmi, osamelosť, zúfalstvo, hanba za orientáciu, vzťah k rodičom a i.

O hre sme diskutovali aj na druhý deň na hodine literatúry, vyjadrili sme svoje pocity a zistili sme, že šikanovanie v školách je veľmi nebezpečné, a preto je dôležité o ňom hovoriť a predchádzať mu.

K. Szelényiová, L. Tóthová, K. Garajová, E. Uríčková, žiačky 9. A