Prerušené vyučovanie

Počas nariadeného prerušeného vyučovania si aj na tomto mieste môžete nájsť zadania úloh, ktoré pripravili vyučujúcich jednotlivých predmetov. Úlohy boli priebežne posielané na EduPage každému žiakovi osobitne ako správa, zvyčajne aj s termínom odovzdania vypracovaného materiálu.

5.A

5.B

6.A

6.B

7.A

7.B

8.A

9.A


ZOOM meetings tabulka