6.A

Počas nariadeného prerušeného vyučovania si aj na tomto mieste môžete nájsť zadania úloh, ktoré pripravili vyučujúcich jednotlivých predmetov. Úlohy boli priebežne posielané na EduPage každému žiakovi osobitne ako správa, zvyčajne aj s termínom odovzdania vypracovaného materiálu.

Úlohy pre 6.A triedu počas prerušeného vyučovania:


 1. GEOGRAFIA šiestaci Ázia povrch
 2. GEOGRAFIA šiestaci Ázia obyvateľstvo sídla_poznámky
 3. GEOGRAFIA 6.roč. Hospodárstvo Ázie prezent
 4. GEOGRAFIA 6.roč Ázia – hospodárstvo pracovny list
 5. GEOGRAFIA 6r Východná Ázia

 1. BIOLÓGIA šiestaci kvet
 2. BIOLÓGIA šiestaci plod a semeno
 3. BIOLÓGIA šiestaci rozmnožovanie rastlín
 4. BIOLÓGIA šiestaci huby s plodnicou
 5. BIOLÓGIA šiestaci huby bez plodníc prezentácia
 6. BIOLÓGIA šiestaci – link video nezmar
 7. BIOLÓGIA šiestaci ploskavce
 8. BIOLÓGIA šiestaci mäkkýše
 9. BIOLÓGIA šiestaci OBRÚČKAVCE
 10. BIOLÓGIA šiestaci Rak
 11. BIOLÓGIA šiestaci pavúkovce
 12. BIOLÓGIA šiestaci kôrovce

 1. ANGLICKÝ JAZYK – online cvičenia k učebnici, ktorú používame v škole
 2. ANGLICKÝ JAZYK, VI.A, Lexika – predpoveď počasia, učeb.s. 56 cv. 2 – len odpovede, cv.4 odpísať tabuľku, s.57 cv. 5 prečítať + spoznámkovať, s.57, cv. 6 – písomne, cv.7 ústne, PZ s. 44 a 45 celá, slovíčka PZ s. 78 Unit 5A + Places napísť si a naučiť sa
 3. ANGLICKÝ JAZYK, VI.A, Stupňovanie krátkych prídavných mien uč. s. 58 cv. 1, 3a,b – ústne, s.59 cv.5 – vystupňuj písomne, s.59 cv.6b, 7, 9 – písomne, PZ s. 46 a 47 celá
 4. ANGLICKÝ JAZYK, VI.A, Porovnávanie pomocou „than“ – Uč.s. 60 – prečítať + nájsť odpovede, uč.s.61/ cv.2c – vystupňuj, cv.5a – písomne, PZ s. 48/ cv.1,2,3,4, slovíčka PZ s. 78/ L5B North and south + The weather – napísať + naučiť sa
 5. ANGLICKÝ JAZYK – VI.A, Opakovanie TC  Unit 5 – Urobiť si online cvičenia Unit 5, /link bol zaslaný/, slovíčka s.78/L5C – napísať + naučiť sa
 6. ANGLICKÝ JAZYK, VI.A, Lexika – TV programy – Uč.s.62 – prečítať + cv.1a,b – ústne, PZ 49/5, slovíčka PZs.78/L5D – napísať + naučiť sa
 7. ANGLICKÝ JAZYK, VI.A, Vyjadrenie budúcnosti „to be going to“ Uč.s.63cv.3 – písomne, cv.4 – ústne, cv.5b – písomne, PZ s.49 cv.6,7
 8. ANGLICKÝ JAZYK 6.A THE USA
 9. ANGLICKÝ JAZYK, VI.A, Modálne sloveso „have to“ – PZ s. 51 cv. 3a,b, 4,5, PZ s. 52-53 – celá, uč.s. 68 cv.3 – prečítať, slovíčka PZ s.78/L5 Curriculum, Revision, Your Project – napísať + naučiť sa
 10. ANGLICKÝ JAZYK, VI.A, Dramatizácia príbehu Uč. s. 68 cv.1a, b – písomne, nadpis: TV programmes, PZ s. 72/ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 – naštudovať „to be going to“, uč.s. 69 cv.4b – písomne, PZ s. 54 cv.1,2,3, slovíčka PZ s.78/L6A + Types of TV programmes
 11. ANGLICKÝ JAZYK 6 to be going to
 12. ANGLICKÝ JAZYK, VI.A, To be going to Uč.s.69 cv.5a – napísať, s.70 – čítať, s.71 cv.3a – ústne, naštudovať + poznámky urobiť PZ s.72/6.5 Prídavné mená a príslovky, slovíčka PZ s.78-79/ L6B – napísať + naučiť sa, PZ s.55 cv.4,5,6
 13. ANGLICKÝ JAZYK VI.A, Prídavné mená a príslovky Uč.s. 71 cv.5,6 – písomne, PZ s.56 cv.1,2, s.57 cv.3, opakovať na Test: UNIT 5A,B – slovnú zásobu, tab.uč.s.56/4, stupňovanie prídavných mien, počasie
 14. ANGLICKÝ JAZYK, VI.A, Modálne sloveso „have to“ Uč.s.72 cv.1a,b, cv. 2 – čítať, s.73 cv.4 – ústne, cv.5a,b – písomne, naštudovať PZ s.73/6.6, 6.7, 6.8, 6.9 HAVE TO + urobiť poznámky, PZ s.57 cv.4,5,6, slovíčka PZ s.79/L6C + Types of films – napísať + naučiť sa, opakovať na test: slovná zásoba L5C,D + gramatika
 15. ANGLICKÝ JAZYK, VI.A, Dramatizácia príbehu Uč.s.73 cv.8a – počúvať, uč.s.74 cv.2 – počúvať + čítať, cv.1 – ústne, s.75 cv.3a – prepísať, cv.4a – ústne, cv.5a-c – počúvať, PZ s.59 cv.4,5,6, slovíčka PZ s.79/L6D – napísať + naučiť sa
 16. ANGLICKÝ JAZYK, VI.A, Koncoročné opakovanie PZ s.60,61,62,63 – celá, slovíčka PZs.79/L6D + Culture – napísať + naučiť sa

 1. LITERATÚRA , str.101 , prečítať poviedku od K. Gillerovej: Môj mladší brat a ja, vypracovať úlohu 2/105, odpísať a naučiť sa definíciu poviedky. Charakterizujte 3 vetami Kristinu.
 2. LITERATÚRA _6AB_Bojujeme _u_riaditela
 3. LITERATÚRA _6AB_Prefikane_vrany
 4. LITERATÚRA_6AB_J_O_Curwood_Kocovnici
 5. LITERATÚRA_6AB_Ja_moja_prisera
 6. LITERATÚRA_6AB_Moja_prisera_odpovede
 7. LITERATÚRA_6AB_Emil_detektivi
 8. LITERATÚRA_6AB_EMIL_detektivi_odpovede
 9. LITERATÚRA _6AB_Peter_Bob_ V_nebezpecenstve_PL
 10. LITERATÚRA_6AB_Peter_Bob_ODPOVEDE
 11. LITERATÚRA_6AB_Princezna_PL
 12. LITERATÚRA_6AB_PrinceznaPL_ODPOVEDE

1. SLOH_6AB_Rozpravanie

 1. SLOVENSKÝ JAZYK_6AB_CITOSLOVCIA
 2. SLOVENSKÝ JAZYK 6AB_Opakovanie_slovne_druhy
 3. SLOVENSKÝ JAZYK_6AB_Opakovanie_neohybnych_slov
 4. SLOVENSKÝ JAZYK _6AB_opak_neohyb_slov_ODPOVEDE
 5. SLOVENSKÝ JAZYK_Podmet_6AB_odpovede
 6. SLOVENSKÝ JAZYK_6AB_Prisudok
 7. SLOVENSKÝ JAZYK _6AB_Urcovanie_prisudku
 8. SLOVENSKÝ JAZYK_6AB_Urcovanie_prisudku_ODPOVEDE
 9. SLOVENSKÝ JAZYK _6_7_8_Urcovanie_podmetu_prisudku
 10. SLOVENSKÝ JAZYKJ_6_7_8_Podmet_prisudok_ODPOVEDE
 11. SLOVENSKÝ JAZYK_6AB_Prisudzovaci_sklad_dvojclenna_veta
 12. SLOVENSKÝ JAZYK_6AB_Zhoda
 13. SLOVENSKÝ JAZYK_6AB_Opakovanie_Veta_PL

 1. DEJEPIS, naštudovať si nové učivo Kresťanstvo v Rímskej ríši, učebnica str.52-55, prepísať si do zošita poznámky k učivu (príloha) a odpoveď na otázku, kto je súčasným pápežom a odkiaľ pochádza.
 2. DEJEPIS 6r. kresťanstvo
 3. DEJEPIS_6AB_Opakovanie_Rim
 4. DEJEPIS 6AB_OBRAZY_STREDOVEKU
 5. DEJEPIS_6AB_Arabska_risa
 6. DEJEPIS_6AB_Franska_risa
 7. DEJEPIS_6AB_1_9maj
 8. DEJEPIS_6AB_majove_sviatky_odpovede
 9. DEJEPIS_6AB_Feudalizmus
 10. DEJEPIS_6AB_Krestanstvo_kriziaci_prezentacia
 11. DEJEPIS_6AB_krest_kriz_poznamky
 12. DEJEPIS_6AB_Zivot_stredoveku_poznamky
 13. DEJEPIS_6AB_Zivot_v_stredoveku_prezentacia
 14. DEJEPIS_6AB_Jeden_den_stredoveku
 15. DEJEPIS_6AB_Jeden_den_stredoveku_ODPOVEDE
 16. DEJEPIS_6AB_Kultura_umenie_stredoveku_PL

 1. OBČIANSKA NÁUKA 6r Tradície regiónu
 2. OBČIANSKA NÁUKA 6.r. Moja vlasť, učebnica str. 24-25, prečítať, do zošita napísať Slová, ktoré potrebuješ vysvetliť str.24 a poznámky medzi červeno vybodkovanými čiarami – text str.25. Nad úlohami sa zamysli. Porozprávaj sa o nich s rodičmi.
 3. OBČIANSKA NÁUKA 6.r.  Významné osobnosti Slovenskej republiky. Zamysli sa , koho takého poznáš, počul/a, čítal/a, videl/a si napr. v TV, kde ich predstavovali, oceňovali, ako sa tie relácie volali, porozprávaj sa o nich s rodičmi, pozri dokumenty v TV, hľadaj informácie na internete,… Urob si poznámky, aby si nezabudol, čo si zistil/a, do 20.4 do 13:15.
 4. OBČIANSKA NÁUKA 6.r. Štátne sviatky, pamätné dni  Slovenskej republiky. Hľadaj  v kalendári, na internete,… Urob si poznámky, aby si nezabudol/ nezabudla, čo si zistil/a. Termín: 27.4 do 13:15.
 5. OBČIANSKA NÁUKA 6.r – Štátne symboly  Slovenskej republiky. Uč. s. 26-27. Urob si poznámky ( Slová, ktoré potrebuješ vysvetliť a text medzi červeno vybodkovanými  čiarami). Nakresli do zošita vlajku SR, štátny znak, napíš text hymny SR. Termín: 04.05.´20 do 13:15.
 6. OBČIANSKA NÁUKA 6.r Európska únia. Uč. s. 28-29. Urob si poznámky ( Slová, ktoré potrebuješ vysvetliť a text medzi červenovybodkovanými  čiarami). Prečítaj si túto tému a porozprávaj sa o nej s rodičmi. Termín: 11.05.´20 do 13:15.
 7. OBČIANSKA NÁUKA 6r. Národná a európska identita. Uč. s. 30-31. Urob si poznámky ( Slová, ktoré potrebuješ vysvetliť a text medzi červenovybodkovanými  čiarami). Prečítaj si túto tému a porozprávaj sa o nej s rodičmi. Termín: 18.05.´20 do 13:15.
 8. OBČIANSKA NÁUKA 6r. Euro – naša mena.  Nájdi, čo najviac informácií ( TV, rádio, internet, noviny,…). Porozprávaj sa o nej s rodičmi. Urob si poznámky. Termín: 25.05.´20 do 13:15.
 9. OBČIANSKA NÁUKA 6r. Opakovanie tematického celku. Samotestovacia dvojstránka úloh tematického celku – učebnica s. 32 – vypracuj úlohy:  1 – 5 písomne do zošita. Termín: 29.05.´20 do 13:15.
 10. OBČIANSKA NÁUKA Opakovanie tematického celku. Samotestovacia dvojstránka úloh tematického celku – učebnica s. 32 – vypracuj úlohy:  6 – 10 písomne do zošita. Termín: 05.06.´20 do 13:15.
 11. OBČIANSKA NÁUKA Opakovanie tematického celku. Samotestovacia dvojstránka úloh tematického celku – učebnica s. 32 – vypracuj úlohy:  11 – 16 písomne do zošita. Termín: 12.06.´20 do 13:15.
 12. OBČIANSKA NÁUKA Opakovanie. Pozri na internete EŽK časť Prerušené vyučovanie. Zopakuj si zadané témy. Ak si niektorú neurobil – vypracuj ju a pošli. Termín: 19.06.´20 do 13:15.

 1. FYZIKA 6r Hustota látok
 2. FYZIKA 6r Objem a hmotnosť kvapaliny vytlačenej telesami
 3. FYZIKA 6r. PL hmotnosť a hustota pevných telies
 4. FYZIKA 6.r. Na precvičenie fyziky vypracujte teoretické úlohy z učebnice str. 92-93 do zošita, odfoťte a pošlite do 30.4.2020.
 5. FYZIKA 6r Vplyv teploty na hustotu
 6. FYZIKA 6r Vplyv teploty na hustotu PL

 1. MATEMATIKA 6r. Uhly v trojuholníku
 2. MATEMATIKA 6r. Susedné a vrcholové uhly
 3. MATEMATIKA 6r. Uhly cv.1
 4. MATEMATIKA 6r. Uhly cv.2
 5. MATEMATIKA 6r. Uhly cv.3
 6. MATEMATIKA M6A, M6B Cvičenia uhly trojuholníku, typ trojuholníkov
 7. MATEMATIKA 6AB Významné prvky trojuholníka(1)
 8. MATEMATIKA 6AB Trojuholníky
 9. MATEMATIKA 6r precvičovanie kombinatoriky
 10. MATEMATIKA 6r Konštrukcia trojuholníka podľa vety sus ,usu videá