6.B

Počas nariadeného prerušeného vyučovania si aj na tomto mieste môžete nájsť zadania úloh, ktoré pripravili vyučujúcich jednotlivých predmetov. Úlohy boli priebežne posielané na EduPage každému žiakovi osobitne ako správa, zvyčajne aj s termínom odovzdania vypracovaného materiálu.

Úlohy pre 6.B triedu počas prerušeného vyučovania:


 1. GEOGRAFIA šiestaci Ázia povrch
 2. GEOGRAFIA šiestaci Ázia obyvateľstvo sídla_poznámky
 3. GEOGRAFIA 6.roč Ázia – hospodárstvo pracovny list
 4. GEOGRAFIA 6.roč. Hospodárstvo Ázie prezent
 5. GEOGRAFIA 6r Východná Ázia

 1. BIOLÓGIA šiestaci kvet
 2. BIOLÓGIA šiestaci plod a semeno
 3. BIOLÓGIA šiestaci rozmnožovanie rastlín
 4. BIOLÓGIA šiestaci huby s plodnicou
 5. BIOLÓGIA šiestaci huby bez plodníc prezentácia
 6. BIOLÓGIA šiestaci – link video nezmar
 7. BIOLÓGIA šiestaci ploskavce
 8. BIOLÓGIA šiestaci mäkkýše
 9. BIOLÓGIA šiestaci OBRÚČKAVCE
 10. BIOLÓGIA šiestaci kôrovce
 11. BIOLÓGIA šiestaci pavúkovce
 12. BIOLÓGIA šiestaci Rak

 1. LITERATÚRA , str.101 , prečítať poviedku od K. Gillerovej: Môj mladší brat a ja, vypracovať úlohu 2/105, odpísať a naučiť sa definíciu poviedky. Charakterizujte 3 vetami Kristinu.
 2. LITERATÚRA _6AB_Bojujeme _u_riaditela
 3. LITERATÚRA _6AB_Prefikane_vrany
 4. LITERATÚRA_6AB_J_O_Curwood_Kocovnici
 5. LITERATÚRA_6AB_Ja_moja_prisera
 6. LITERATÚRA_6AB_Moja_prisera_odpovede
 7. LITERATÚRA_6AB_Emil_detektivi
 8. LITERATÚRA_6AB_EMIL_detektivi_odpovede
 9. LITERATÚRA _6AB_Peter_Bob_ V_nebezpecenstve_PL
 10. LITERATÚRA_6AB_Peter_Bob_ODPOVEDE
 11. LITERATÚRA_6AB_Princezna_PL
 12. LITERATÚRA_6AB_PrinceznaPL_ODPOVEDE

1. SLOH_6AB_Rozpravanie

 1. SLOVENSKÝ JAZYK_6AB_CITOSLOVCIA
 2. SLOVENSKÝ JAZYK 6AB_Opakovanie_slovne_druhy
 3. SLOVENSKÝ JAZYK_6AB_Opakovanie_neohybnych_slov
 4. SLOVENSKÝ JAZYK _6AB_opak_neohyb_slov_ODPOVEDE
 5. SLOVENSKÝ JAZYK_Podmet_6AB_odpovede
 6. SLOVENSKÝ JAZYK_6AB_Prisudok
 7. SLOVENSKÝ JAZYK _6AB_Urcovanie_prisudku
 8. SLOVENSKÝ JAZYK_6AB_Urcovanie_prisudku_ODPOVEDE
 9. SLOVENSKÝ JAZYK _6_7_8_Urcovanie_podmetu_prisudku
 10. SLOVENSKÝ JAZYKJ_6_7_8_Podmet_prisudok_ODPOVEDE
 11. SLOVENSKÝ JAZYK_6AB_Prisudzovaci_sklad_dvojclenna_veta
 12. SLOVENSKÝ JAZYK_6AB_Zhoda
 13. SLOVENSKÝ JAZYK_6AB_Opakovanie_Veta_PL

 1. DEJEPIS, naštudovať si nové učivo Kresťanstvo v Rímskej ríši, učebnica str.52-55, prepísať si do zošita poznámky k učivu (príloha) a odpoveď na otázku, kto je súčasným pápežom a odkiaľ pochádza.
 2. DEJEPIS 6r. kresťanstvo
 3. DEJEPIS_6AB_Opakovanie_Rim
 4. DEJEPIS 6AB_OBRAZY_STREDOVEKU
 5. DEJEPIS_6AB_Arabska_risa
 6. DEJEPIS_6AB_Franska_risa
 7. DEJEPIS_6AB_1_9maj
 8. DEJEPIS_6AB_majove_sviatky_odpovede
 9. DEJEPIS_6AB_Feudalizmus
 10. DEJEPIS_6AB_krest_kriz_poznamky
 11. DEJEPIS_6AB_Krestanstvo_kriziaci_prezentacia
 12. DEJEPIS_6AB_Zivot_stredoveku_poznamky
 13. DEJEPIS_6AB_Zivot_v_stredoveku_prezentacia
 14. DEJEPIS_6AB_Jeden_den_stredoveku
 15. DEJEPIS_6AB_Jeden_den_stredoveku_ODPOVEDE
 16. DEJEPIS_6AB_Kultura_umenie_stredoveku_PL

 1. ANGLICKÝ JAZYK – online cvičenia k učebnici, ktorú používame v škole
 2. ANGLIČTINA 6.B Veľká Británia
 3. ANGLIČTINA 6.B Precvičovanie otázok
 4. ANGLIČTINA 6.B slovíčka 5A
 5. ANGLIČTINA 6.B Lexika, preopakovanie otázok
 6. ANGLIČTINA 6.B Stupňovanie krátkych prídavných mien 1
 7. ANGLIČTINA 6.B Stupňovanie prídavných mien
 8. ANGLIČTINA 6.B Comparatives Weather
 9. ANGLIČTINA 6.B Opakovanie
 10. ANGLIČTINA 6.B Opakovanie 3.stupeň stupňovania
 11. ANGLICKÝ JAZYK 6.B Stupňovanie prídavných mien v AJ
 12. ANGLICKÝ JAZYK 6.B Nepravidelné stupňovanie
 13. ANGLIČTINA 6.B Opakovanie stupňovania, porovnávanie
 14. ANGLIČTINA 6.B Opakovanie (1)
 15. ANGLIČTINA 6.B Planéta vedomostí

 1. Občianska náuka 6r Tradície regiónu
 2. OBČIANSKA NÁUKA 6.r. Moja vlasť, učebnica str. 24-25, prečítať, do zošita napísať Slová, ktoré potrebuješ vysvetliť str.24 a poznámky medzi červeno vybodkovanými čiarami – text str.25. Nad úlohami sa zamysli. Porozprávaj sa o nich s rodičmi.
 3. OBČIANSKA NÁUKA 6.r.  Významné osobnosti Slovenskej republiky. Zamysli sa , koho takého poznáš, počul/a, čítal/a, videl/a si napr. v TV, kde ich predstavovali, oceňovali, ako sa tie relácie volali, porozprávaj sa o nich s rodičmi, pozri dokumenty v TV, hľadaj informácie na internete,… Urob si poznámky, aby si nezabudol, čo si zistil/a, do 20.4 do 13:15.
 4. OBČIANSKA NÁUKA 6.r. Štátne sviatky, pamätné dni  Slovenskej republiky. Hľadaj  v kalendári, na internete,… Urob si poznámky, aby si nezabudol/ nezabudla, čo si zistil/a. Termín: 27.4 do 13:15.
 5. OBČIANSKA NÁUKA 6.r – Štátne symboly  Slovenskej republiky. Uč. s. 26-27. Urob si poznámky ( Slová, ktoré potrebuješ vysvetliť a text medzi červeno vybodkovanými  čiarami). Nakresli do zošita vlajku SR, štátny znak, napíš text hymny SR. Termín: 04.05.´20 do 13:15.
 6. OBČIANSKA NÁUKA 6.r Európska únia. Uč. s. 28-29. Urob si poznámky ( Slová, ktoré potrebuješ vysvetliť a text medzi červenovybodkovanými  čiarami). Prečítaj si túto tému a porozprávaj sa o nej s rodičmi. Termín: 11.05.´20 do 13:15.
 7. OBČIANSKA NÁUKA 6r. Národná a európska identita. Uč. s. 30-31. Urob si poznámky ( Slová, ktoré potrebuješ vysvetliť a text medzi červenovybodkovanými  čiarami). Prečítaj si túto tému a porozprávaj sa o nej s rodičmi. Termín: 18.05.´20 do 13:15.
 8. OBČIANSKA NÁUKA 6r. Euro – naša mena.  Nájdi, čo najviac informácií ( TV, rádio, internet, noviny,…). Porozprávaj sa o nej s rodičmi. Urob si poznámky. Termín: 25.05.´20 do 13:15.
 9. OBČIANSKA NÁUKA 6r. Opakovanie tematického celku. Samotestovacia dvojstránka úloh tematického celku – učebnica s. 32 – vypracuj úlohy:  1 – 5 písomne do zošita. Termín: 29.05.´20 do 13:15.
 10. OBČIANSKA NÁUKA Opakovanie tematického celku. Samotestovacia dvojstránka úloh tematického celku – učebnica s. 32 – vypracuj úlohy:  6 – 10 písomne do zošita. Termín: 05.06.´20 do 13:15.
 11. OBČIANSKA NÁUKA Opakovanie tematického celku. Samotestovacia dvojstránka úloh tematického celku – učebnica s. 32 – vypracuj úlohy:  11 – 16 písomne do zošita. Termín: 12.06.´20 do 13:15.
 12. OBČIANSKA NÁUKA Opakovanie. Pozri na internete EŽK časť Prerušené vyučovanie. Zopakuj si zadané témy. Ak si niektorú neurobil – vypracuj ju a pošli. Termín: 19.06.´20 do 13:15.

 1. FYZIKA 6r Hustota látok
 2. FYZIKA 6r Objem a hmotnosť kvapaliny vytlačenej telesami
 3. FYZIKA 6r. PL hmotnosť a hustota pevných telies
 4. FYZIKA 6.r. Na precvičenie fyziky vypracujte teoretické úlohy z učebnice str. 92-93 do zošita, odfoťte a pošlite do 30.4.2020.
 5. FYZIKA 6r Vplyv teploty na hustotu
 6. FYZIKA 6r Vplyv teploty na hustotu PL

 1. MATEMATIKA 6r. Uhly v trojuholníku
 2. MATEMATIKA 6r. Susedné a vrcholové uhly
 3. MATEMATIKA 6r. Uhly cv.1
 4. MATEMATIKA 6r. Uhly cv.2
 5. MATEMATIKA 6r. Uhly cv.3
 6. MATEMATIKA M6A, M6B Cvičenia uhly trojuholníku, typ trojuholníkov
 7. MATEMATIKA 6AB Významné prvky trojuholníka
 8. MATEMATIKA 6AB Trojuholníky
 9. MATEMATIKA 6r precvičovanie kombinatoriky
 10. MATEMATIKA 6r Konštrukcia trojuholníka podľa vety sus ,usu videá