krúžky

V priebehu septembra dostanú žiaci ponuku krúžkov, na ktoré sa môžu zapísať.