aktuálny týždeň

Odhlásenie z obeda telefonicky alebo elektronicky deň vopred do 14:00.

vedúca škol. jedálne: Anna Balážová

kontakt: 0911 483 918

Jedálny lístok nájdete aj v mobilnej aplikácii EduPage.

Odhlasovanie z obeda je možné aj cez mobilnú aplikáciu EduPage v časti “Jedálny lístok” a ťuknutím na modré “Odhlásiť sa” (alebo na počítači – buď ako rodič alebo ako žiak – vľavo dole v časti “Komunikácia” – “Školská jedáleň” kliknutím na hnedé tlačidlo “Odhlásiť sa”). Odhlásiť sa dá len predchádzajúci deň do 14:00 (aj niekoľko dní vopred). Pri takomto odhlásení už nemusíte telefonovať vedúcej ŠJ.


Jedálny lístok:

JL_2020_10

STRAVOVANIE 2019

1. Žiak je od 8:00 v škole = štát prispeje 1,20€ a rodič doplatí 0,01€ pre 1. stupeň (resp. 0,10€ pre 2. stupeň) – dostane poštovú poukážku každé 3 mesiace

2. Žiak nie je v školeje riadne odhlásený (predchádzajúci deň do 14:00) = nič sa neplatí

3. Žiak nie je od 8:00 v školenie je odhlásený = všetko zaplatí rodič, ale obed nedostane, lebo podmienkou na štátnu dotáciu je účasť na vyučovaní

4. Žiak nie je v škole, lebo je chorýnestihol sa odhlásiť = prvý deň zaplatí rodič všetko (strhne sa z 20€ kreditu/kaucie), ale môže si prísť vziať obed do obedára (od 11:30 do 12:00), potom už chorého žiaka riadne odhlási na nasledujúce dni choroby

Je teda dôležité, ak rodič vie, že žiak nepríde do školy, vopred ho riadne odhlásiť (predchádzajúci deň do 14:00).

Možnosti odhlásenia z obeda:

  1. telefonicky u vedúcej jedálne 0911 483 918
  2. na počítači po prihlásení na www.zskalna.edupage.org
  3. na mobilnom telefóne cez aplikáciu EduPage

Tieto pravidlá pripravilo Ministerstvo školstva v rámci tzv. “stravy zadarmo”, naša škola ich len uplatňuje a nemá možnosť ich nijako meniť.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.