kronika

kliknutím na link nižšie si budete môcť prelistovať elektronickú verziu kroniky našej školy od jej vzniku v roku 1967

KRONIKA>>>