ŠkVP

Školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ

ŠkVP ISCED 1

(1. a 2. ročník ale majú už inovovaný školský vzdelávací program)

Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ

ŠkVP ISCED 2

(5. a 6. ročník ale majú už inovovaný školský vzdelávací program)